Hybridiopetus Tredun Santalahdentien toimipisteessä on juurrutettu arkeen

Santalahdentien toimipisteessä siirryttiin syksyn alussa etäopetuksesta hybridiopetukseen. Nyt hybridimallia on päätetty jatkaa ainakin vuoden loppuun saakka, mikäli koronatilanne sen sallii. Massiivisen 2 300 opiskelijajoukon lisäksi henkilökunnan ja opettajien työskentelyä on järjestelty niin, että samaan aikaan paikalla on korkeintaan puolet opiskelijamäärästä. Opiskelijat opiskelevat omaa alaansa aamu- ja iltavuoroissa sekä etä- ja lähiopetuksessa. Turvallisuus on huomioitu mm. turvaväli- ja hygieniaopasteilla, jaetuilla sisäänkäynneillä ja kerroksilla ja porrastetulla opiskelijaruokailulla. Asiakaspalvelupisteissä on puolitettu asiakastöiden määrä ja niissä on otettu käyttöön suojapleksit ja alasta riippuen myös suojavisiirit ja maskit. Lisäksi on tehostettu siivousta ja lisätty käsienpesupaikkoja.

Lähes jokaisella opetusryhmällä on sekä lähiopetusta että etäopetusta niin, että lähiopetus painottuu kädentaitoihin ja etäopetus teoriaan. Etäopetusalustana käytetään Moodlea ja ryhmäkohtaisia Teamseja. – Opettajat panostivat keväällä myös videomateriaalien työstämiseen ja materiaalia löytyy nyt käytännön tehtävistä kuten hiusten leikkausmalleista tai rakennekäsittelystä kertoo koulutuspäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää.

– Työssäoppiminen tapahtuu edelleen työpaikoilla, joissa annetaan näytöt. Vaihtoehtoisesti näytöt voidaan suorittaa koululla, jos työssäoppimispaikkaa ei näin poikkeusaikana löydy.

– Joustavuutta opintoihin on pyritty hakemaan hyödyntämällä myös lauantaita esimerkiksi tarjotinopinnoissa, jotka eivät rajoitu tiettyyn ryhmään.

– Erityisen tuen tarpeessa olevien opetus puolestaan on pyritty turvaamaan niin, että erityisopetuksen palvelut toimivat normaalisti ja ammatilliset ohjaajat antavat ohjausta toimipisteessä päivittäin. Terveydenhoitaja ja kuraattoripalvelu toimivat ajanvarauksella, kertoo Sillanpää.

Hybridiopetuksen ryydittäjänä toimii tarkka lukujärjestys, josta opiskelija näkee, milloin hänellä on lähi- ja etäopetusta ja onko kyseessä aamu- vai iltaopetus. Kun Wilmassa näkyvään lukujärjestykseen on merkitty luokkatila, kyseessä on lähiopetus.

Koulutusjohtaja Virpi Siiranen kiittelee henkilökuntaansa joustavuudesta ja ammattitaidosta. – Kevät oli todella rankka, kun etäopetusvälineet oli otettava haltuun nopeasti ja samalla piti tuottaa verkkomateriaalia. Syksy on alkanut hyvillä mielin. Yhteinen vihollinen – selviäminen koronasta, on tuonut esiin tredulaisen opettajakunnan sisun!

Haasteita toki riittää hybridiopetuksen järjestelyissä edelleen. – Haasteet kulminoituvat vuorotyöjärjestelyihin ja Teams-opetuksen rajallisuuteen. Lisäksi opiskelijoiden aktiivisuutta on seurattava tiiviisti, jotta opintojen eteneminen saadaan turvattua sekä ennakoitua mahdolliset ongelmakohdat.

Hybridiopetusta pyritään kehittämään mahdollisimman pitkälle sekä henkilökunnan että opiskelijoiden antaman palautteen mukaan. – Esimerkiksi lukio-opinnoista saimme opiskelijapalautetta lähiopetuksen tarpeesta ja heidät palautettiinkin lähiopetukseen. Lisäksi riittävien kädentaitojen varmistamiseksi olemme järjestäneet kolmannen vuoden opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella kädentaitoja henkilökohtaistetusti niin kauan, että he hallitsevat asiat, kommentoi koulutuspäällikkö Riitta Silas.

Santalahdentien toimipisteen johtohahmot uskovat, että hybridiopetuksessa jää elämään toimivia käytäntöjä poikkeusajan jälkeiseenkin elämään. Erityisesti joustava verkko-opetus nähdään mahdollisuutena. – Aikuisopiskelijamme ovat antaneet palautetta siitä, että verkko-opetus sopii heille erinomaisesti.

Lähde: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Author: Saara Teirikko