HSY:n henkilöstökertomus 2020 julkaistu

Kuvailemme henkilöstökertomuksessamme, mitä teimme vuonna 2020 muun muassa hyvän työelämän kehittäjänä sekä työ- ja vuorovaikutuskulttuurin ja digiosaamisen kehittämisen alueella.

Koronapandemia mullisti niin etä- kuin läsnätyön muotoja, mutta työyhteisömme sopeutui haasteisiin hyvin ja poikkeusoloissa työskentelyyn nopeasti.

Kerromme myös, mitä vuoden aikana on tehty esimerkiksi työhyvinvoinnin ja rekrytointien kehittämisessä sekä esihenkilöiden työn tukemisessa. Lisäksi avaamme, miten henkilöstön koulutukseen osallistuminen on muuttunut koronavuoden aikana.

Olemme koonneet henkilöstökertomukseemme tilastojamme, joista käy ilmi tarkempia tietoja monialaisesta työyhteisöstämme, kuten:
– Meitä HSY:läisiä oli viime vuoden lopussa yhteensä 792, joista 89 prosenttia oli vakituisessa palvelussuhteessa.
– Henkilöstömme lähtövaihtuvuus on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 6,2 prosentista 4,7 prosenttiin.
– Keski-ikä oli 45,3 vuotta.
– Naisten osuus on 37,6 prosenttia. Sukupuolijakauma on kehittynyt hitaasti tasaisemman jakauman suuntaan.

Tutustu henkilöstökertomukseemme: https://julkaisu.hsy.fi/henkilostokertomus-2020.pdf

Lähde: HSY 

Author: Saara Teirikko