Hiilensidontaa, ruoan tuotannon digitalisaatiota – päätösseminaari 27.10.

HAMK on viime vuosina panostanut soveltavassa tutkimuksessaan voimakkaasti biotalouden älykkäisiin ratkaisuihin niin maa-, metsä- kuin puutarhataloudenkin aloilla. Tutkimuksen perusta on Bioeconomy 4.0- ja Carbon 4 –hankkeet, joiden tuloksista kerrotaan päätösseminaarissa 27.10.2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien Bioeconomy 4.0- ja Carbon 4.0 -hankkeiden keskiössä on ollut digitalisaation ja data-analyysin menetelmien soveltaminen biotalouden prosesseihin, minkä kautta on etsitty ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Hankkeissa on saavutettu näkyviä ja vaikuttavia tuloksia niin ruoan tuotannon digitalisaation kehittämisessä kuin hiilen sidonnan menetelmien eteenpäin viemisessäkin.

Hankkeet ovat jakautuneet useisiin tutkimussuuntiin. Bioeconomy 4.0:ssa automaattinen kuvantunnistus on osoittanut toimivuutensa eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin seuraamisessa navettaolosuhteissa osana maidon tuotantoketjua. Lisäksi automatisoidut kasvatusmenetelmät mahdollistavat myös kerrosviljelyyn perustuvien arvojakeiden tuottamisen esimerkiksi luonnonkosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Levien ja sienten kasvatuksessa syntyvien biopohjaisten väriaineiden tuottamista tutkitaan puolestaan yhdessä STN:n rahoittaman Biocolour-hankkeen kanssa. Kaikissa esimerkkitapauksissa HAMK on tehnyt tuloksellista yhteistyötä teollisten ja tutkimuksellisten kumppaneiden kanssa.

Carbon 4.0 keskittyi hiilen ja ravinteiden sidonnan tutkimukseen erityisesti digitalisaation näkökulmasta. HAMKin Mustialan kampuksen pelloilla aloitettiin pitkäaikaistutkimus biohiilikentällä, jolle on asennettu anturointi maaperän parametrien seuraamista varten. Antureiden dataa analysoidaan yhdessä droneilla ja satelliiteilla kerätyn datan kanssa, ja tavoitteena on selvittää, voisiko biohiilen avulla tehostaa hiilen sitoutumista kasveihin ja maaperään.

Lisäksi HAMK kehitti yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Baltic Sea Action Groupin kanssa Pelto-observatoriopalvelun, joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa viljelijöille ja tutkijoille hiilen sitoutumiseen liittyvistä mittauksista peltoviljelyssä. Sekä biohiilikenttään että pelto-observatorioon liittyvä tutkimustyö jatkuvat Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni-ohjelman rahoituksilla. Lisää Biohila-hankkeesta.

Carbon 4.0:ssa on myös tehty käytännönläheistä tutkimusta biohiilen käytöstä biokaasun tuotannossa yhteistyössä HSY:n kanssa. Tämä työn tuloksia hyödynnetään uusissa Ympäristöministeriön rahoittamissa tutkimushankkeessa yhdessä Gasum Oy:n kanssa. Carbon 4.0:n osaprojektina alkanut hiilen sidontatutkimus kaupunkivihreässä jatkuu nyt osana STN:n rahoittamaa Co-Carbon-hanketta yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Päätösseminaarin tiedot
Aika: Keskivikko 27.10.2021 klo 10:00–12:00
Paikka: Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, rakennus C, auditorio B.
Ohjelma:

10.00 Opening words, vararehtori Janne Salminen
10.10 Data utilization in milk production chains, tutkijayliopettaja Ilpo Pölönen, tutkimuspäällikkö Olli Koskela
10.30 Production of value-added compounds – vertical farming, microalgae, and fungi, tutkijayliopettajat Marika Tossavainen, Ulla Moilanen
10.50 Carbon sequestration in farming and forestry, tutkijayliopettaja Jari Hyväluoma, Senior Data Scientist Olli Niemitalo
11.10 Biochar in biogas production, tutkijayliopettaja Maritta Kymäläinen
11.30 Carbon in city green areas, tutkijayliopettajat Essi Ryymin, Heta Rintala
11.50 Final words and closing

Tilaisuuden kieli on englanti.

Lähde: HAMK

Author: Riikka Pasanen