HAMK tutkii uutta osaamista ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työssä oppimiseen murrosaloilla

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi eurooppalaista yhteistyöhanketta, joka tutkii jatkuvaa oppimista työssä ja kehittää oppimisratkaisuja murrosaloilla toimiville yrityksille. Hanke toteutetaan yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä murrosaloilla toimivien yritysten kanssa Suomesta, Italiasta, Sveitsistä ja Saksasta.

Taustalla on Euroopan komission New Skills Agenda. Komissio on myös määritellyt nk. murrosaloja, joihin digitalisaation, muuttuneen ikärakenteen ja globalisaation vaikutukset heijastuvat kaikkein voimakkaimmin. Näitä aloja ovat mm. auto-, tekstiili-, matkailu-, rakennus-, metalli- ja vaatetus- ja jalkineala sekä uusiutuvaan energiaan ja vihreään teknologiaan liittyvät alat. Lisä- ja uudelleen koulutuksen tarve on murrosaloilla laaja ja ratkaisuja työssäoppimisen tukemiseen on tarjolla rajallisesti. Tarvetta on yhä enemmän ketterille koulutusratkaisuille, jotka mahdollistavat työntekijöiden osaamisen kehittämisen työpaikalla.

Innovative Training Solutions for Learning at Work in Disruptive Industries, StiLLLearning-hankkeen tavoitteena on ymmärtää millaista yleistä sekä sektorikohtaista osaamista murrosaloilla tarvitaan, millä tavalla työssäoppimista tapahtuu tällä hetkellä, mihin työssäoppimisessa tarvitaan enemmän työkaluja sekä tuottaa tutkimuspohjaisia ratkaisuja tilanteeseen.

Hankkeessa rakennetaan verkossa toimiva koulutusratkaisujen ideapankki, jota testataan yhdessä murrosaloilla toimivien yritysten kanssa. Hanke investoi työpaikoilla toimivien, muita työntekijöitä kouluttavan henkilöstön osaamiseen ja kehittää kouluttajien osaamista hypervideoiden pohjalle rakennetussa cMOOC -oppimisympäristössä. Hankkeen tuloksena kouluttajien osaaminen työssäoppimisen tukemiseen murrosaloilla lisääntyy, uusien taitojen oppiminen integroituu aiempaa paremmin osaksi muuttuvaa työelämää ja vahvistaa osaltaan murrosaloilla toimivien yritysten kilpailukykyä.

StiLLLearning-hanke käynnistyi lokakuussa ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelma. Hankkeen kumppaneita ovat Cometa Formazione (Italia), Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinn GmbH (Saksa) ja Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB (Sveitsi).

Lähde: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 

Author: Saara Teirikko