Varmuutta päätöksentekoon, ota oma tietopankkisi hyötykäyttöön!

Tervemenoa ikävä möykky rinnan alla, hyvästi ristiriidasta ärtynyt levoton mieli.

On aika ottaa omia valintoja selkeyttävä kokonaisvaltainen päätöksenteko haltuun.

Kokonaisvaltainen päätöksenteko (KOTE) yhdistää erilaisia tietämisen tapoja, analyyttisestä ajattelusta keholliseen hiljaiseen tietoon. Se auttaa hyödyntämään monipuolisesti omaa kokemusta ja osaamista – sekä rakentamaan oman näköistä hyvää elämää.

Hyvä päätös vaikuttaa järkevältä ja tuntuu hyvältä

Olemme oppineet perustelemaan päätöksiämme niin sanotuilla järkisyillä. Numeroja, faktaa ja loogista päättelyä. Kun kaikki täsmää ja osoittaa samaan suuntaan, on voittava vaihtoehto selvä. Vai onko sittenkään? Voi olla, että jokin jää kaihertamaan. Tuntuu, etteivät kaikki päätöksentekoon osallistuvat mielentasomme olisi samaa mieltä keskenään.

On myös tilanteita, jolloin päätös vaikuttaa järkevältä ja tuntuu hyvältä. Tulee varma ja levollinen olo, niin mieleen kuin kehoonkin. Kaikki valintaprosessiin osallistuneet tasomme resonoivat yhteisymmärryksessä. Sitä jotenkin vain tietää, että on oikealla suunnalla.

Kokonaisvaltainen päätöksenteko hyödyntää ei-sanallista tietoa ja muita tietämisen tasoja

Kokonaisvaltaisessa päätöksenteossa hyödynnetään tietämisen eri tasoja. Erityisen huomion kohteena on kehollinen, ei-sanallinen tieto, joka usein jää helpommin sanoitettavissa (kommunikoitavissa) olevien tietämisen tasojen jalkoihin.

Näin siitäkin huolimatta, että iso osa päätöksentekoa hyödyttävästä tiedosta, kokemuksesta ja osaamisesta vapautuu käyttöömme ei-sanallisten kanavien kautta. Tästä esimerkkinä viisaus yön yli nukkumisesta kiperien päätösten tekemisen yhteydessä – mielemme työstää käsillä olevaa asiaa kokonaisvaltaisesti yöllä nukkuessamme.

Visainen ongelma, haastava valinta – hyödynnä sisäistä tietopankkiasi resonanssin avulla

Sisäistä tietämistä hyödynnetään esimerkiksi oman äänen kehoresonanssilla ja muilla täsmäharjoitteilla. Kun mukaan otetaan analyyttinen ajattelu ja tunteiden havainnointi, päästään käsiksi sisäiseen tietopankkiin, tehokkaaseen kokonaisvaltaiseen päätöksenteon koneistoon.

Erityisen tarpeellista kokonaisvaltainen lähestyminen on silloin, kun käsillä on monimutkainen ongelma tai epäselvä tilanne tai kun ihminen ylipäätään kokee olevansa tienristeyksessä, eikä tiedä mihin suuntaan jatkaa.

Tehokkuus paranee, kun oikea suunta kirkastuu

Kokonaisvaltaisen päätöksenteon myötä kokonaisreagointikyky nopeasti muuttuvissa olosuhteissa kehittyy. Toiminta- ja keskittymiskyky paranevat. Varmuus oikealla tiellä olemisesta kannattelee kaikkea tekemistä ja olemista. Eikä haittaa, vaikka matkan varrella joutuisi tarkentamaan kurssia – sen on helppoa, kun suunta on selvillä ja oman hyvän elämän johtotähti loistaa kirkkaana ja valaisee tietä.

Kirjoittaja FT Eija Mäkirintala on Suomen ensimmäinen coaching-tohtori. Hän on käyttäytymistieteiden tohtori, ammattimuusikko, teknologia startup-toimitusjohtaja ja huippusuorituksen valmentamisen asiantuntija.

Tervetuloa Resonanssi ratkaisee – keho, tunteet ja analyyttinen ajattelu päätöksenteon tukena valmennukseen! Valmentajana Eijan ohella Äänipioneeri ja -pedagogi MuM Pia Skibdahl

Lisää huippusuorituksen johtamisesta Eija Mäkirintalan kirjassa Luova ote huippusuoritukseen – resonanssi ratkaisee (Alma Talent).

Author: vastuullisuusuutiset

Vastaa