Tekijä: Saara Teirikko

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Hybridiopetus Tredun Santalahdentien toimipisteessä on juurrutettu arkeen

Santalahdentien toimipisteessä siirryttiin syksyn alussa etäopetuksesta hybridiopetukseen. Nyt hybridimallia on päätetty jatkaa ainakin vuoden loppuun saakka, mikäli koronatilanne sen sallii. Massiivisen 2 300 opiskelijajoukon lisäksi…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Äitiyspakkauksen vastuullisuus etenee pienin askelin

Finnwatchin tammikuussa 2019 julkaisema raportti kiinnitti huomiota vakaviin puutteisiin työelämän oikeuksien toteutumisessa äitiyspakkaustuotteiden tuotantoketjuissa. Vaadimme tuolloin yhdessä yli 3 000 suomalaisen kanssa Kelalta entistä vastuullisempaa…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Väitös: Suomen ilmanlaatu on parantunut monin tavoin viimeisten 25 vuoden aikana

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttilan väitöstyöstä käy ilmi, että kansainvälisesti käynnistetyillä ja kansallisesti toteutetuilla päästöjen rajoittamistoimilla on ollut tärkeä rooli ilmanlaadun parantamisessa Suomessa. Pia Anttilan…

Lue lisää
Posted in Chief editor choice

From the field: Women guardians of the environment

Women from around the world are being given a more prominent role in the fight against climate change, thanks to the efforts of the UN…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat ympäristöuutiset fi

Yhteinen näkemys esteistä ja ratkaisuista auttaa kiertotalouden murroksessa

Circwaste-hankkeessa selvitettiin kriittisiä tekijöitä, joita ammattilaiset kohtaavat kiertotalouden ja kierrätyksen edistämisessä. Juuri valmistuneen haastattelututkimuksen mukaan kaikilla kiertotaloutta edistävillä tahoilla ei ole yhtenevää näkemystä kiertotalouden esteistä…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uutta rakennusmateriaalia teollisuuden sivuainevirroista – geopolymeerikomposiitteja testataan Lappeenrannassa junaradan varrella

Kaupunkirakentamiseen soveltuvia, teollisuuden sivuvirroista valmistettuja ja 3D-tulostettavia geopolymeerikomposiittimateriaaleja on kehitetty LUTin, Lappeenrannan kaupungin ja alueen yritysten sekä LAB-ammattikorkeakoulun yhteisessä Urban Infra Revolution -hankkeessa. Tavoite on…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Dynaamista yhteistyötä ja urheiluenergiaa

EU aloitti rauhanprosessina ja jatkoi elintason rakentajana. Nyt on aika ihmisten Euroopan, joka takaa kaikille ihmisoikeuksien toteutumisen, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja myös oikeuden hyviin palveluihin, kertoo…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahden tiedeviikon ohjelma on julkaistu

Suurelle yleisölle suunnattu avoin ja maksuton Lahden tiedeviikko –verkkotapahtuma järjestetään 16.–20.11.2020. Alueen suurin tiedetapahtuma esittelee Päijät-Hämeessä tehtävää tutkimusta ja sen tekijöitä viikon ajan. Yli 60…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut töitä ja opiskeluedellytyksiä yli kymmenelle tuhannelle nuorelle – menestyksekkäät toimintamallit saavat jatkoa ja laajentuvat

Vuonna 2016 startannut Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke on luonut neljän uuden toimintamallin myötä ratkaisuja maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamiin rakenteellisiin ja konkreettisiin ongelmiin. Kaikki hankkeen toiminnot saavat jatkoa,…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Päätoimittajan valinnat recap fi vaufi vaufien

WWF:n raportti: Haamupyydykset kylvävät merissä kuolemaa

Lue lisää