Tekijä: Riikka Pasanen

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Koulutuskeskus Salpaus tiivistävät yhteistyötään alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Koulutuskeskus Salpaus ovat tehneet pitkään yhteistyötä alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Organisaatiot tiivistävät yhteistyötään molemmin puoliseksi kumppanuudeksi, jonka avulla voidaan vastata alueen työelämän ja…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nas­sa lu­kioi­den aloi­tus­paik­ka­mää­rä se­kä uu­del­leen pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma ja va­lin­ta­pe­rus­teet kak­si­kie­li­seen ope­tuk­seen

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on tiistaina 19.10.2021. Kannaksen ja Tiirismaan lukioiden yhdistymisen seurauksena kaupungin lukiokoulutus siirtyy kahden lukion aikakauteen. Elokuusta 2022 toimivat uusi Lahden lukio Gaudia…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lakialoite uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseksi eteni päättäjien pöydälle

Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa esitetään metsästyslakia muutettavaksi siten, että uhanalaiseksi luokiteltu riistalaji olisi…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

YK:n luontoneuvotteluissa löytyi oikea suunta – nyt tarvitaan käytännön suunnitelma luontokadon pysäyttämiseksi

Maailman johtajat aloittivat neuvottelut luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi tällä viikolla Kiinassa ja etäyhteyksien välityksellä. Kokouksessa julkistettiin tärkeä linjanveto, mutta seuraavaksi puheiden on muututtava käytännön suunnitelmiksi, mittareiksi…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Biojätteen, kartongin ja muovipakkausten määrät lisääntyivät vuonna 2020

Palveluiden jätemäärät vähenivät viime vuonna, kun taas kotitalouksien jätemäärät kasvoivat mahdollisesti sen vuoksi, että ihmiset oleskelivat paljon kotona. Biojätettä, kartonkia ja muovia lajiteltiin HSY:n laskelman…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Pe­ru­so­pe­tuk­sen ym­pä­ris­tö­työ kas­vat­taa il­mas­toin­nos­tus­ta – ai­hee­na il­mas­to­kas­va­tus kou­lus­sa

Sibeliustalossa järjestettiin torstaina 14.10. ilmastoaiheinen ympäristötapahtuma. Lisäksi kaupungin kaikissa peruskouluissa tähän viikkoon huipentui ympäristöaiheinen monialainen oppimiskokonaisuus. Ympäristötapahtuma muodostui osallistumisesta, dialogista ja kohtaamisista. Tapahtumassa kuutisenkymmentä koululaista…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Suomi valittiin YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022-2024 – neuvoston historiallinen päätös tunnustaa terveen ympäristön ihmisoikeutena

Suomen jäsenyys alkaa historiallisella hetkellä, kun ihmisoikeusneuvosto päätti viime viikolla tunnustaa oikeuden puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön ihmisoikeudeksi. YK-liitto ja ympäristöjärjestö WWF uskovat päätöksen edistävän…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahtelainen yhdistystoiminta on aktiivista, monipuolista ja innovatiivista

Keväällä 2021 toteutettu Yhdistyskysely aktivoi lahtelaisia yhdistyksiä pohtimaan sekä omaa toimintaansa että yhteistyön kehittämistä Lahden kaupungin kanssa. Kyselyyn vastasi 75 yhdistystä, jotka edustivat monipuolisesti kaikkia…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Seikkailuelokuva Henkka & Kivimutka saa ensi-iltansa keväällä – Lahdessa kuvattu leffa näyttää mallia kestävästä elokuvatuotannosta

Lahteen sijoittuvassa koko perheen elokuvassa kaverukset löytävät koulumatkalla todisteen mahdollisesta rikoksesta, ja pian rauhallisella omakotialueella alkaa tapahtua. Elokuva on saanut huomiota ympäristöystävällisestä tuotannostaan. Kalle Veirron…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kestävä vaatetusala -täydennyskoulutuksiin ilmoittautuminen käynnissä

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti on suunnitellut yhteistyössä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kanssa yritysten osaamisen kehittämisen tueksi täydennyskoulutussarjan, jossa käsitellään ajankohtaisia kestävän, tulevaisuusorientoituneen ja digitaalisen vaatetusalan aiheita….

Lue lisää