Suomen tekstiilivirtaselvitys: Tekstiilien kulutus Suomessa tasaista, poistotekstiilien määrät kasvussa

Tekstiilien kokonaiskäyttö selvitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa, ja se oli 130 811 tonnia vuonna 2019.

Suomen tekstiilivirrat kartoitettiin lähes 10 vuoden tauon jälkeen Tekstiilivirrat Suomessa -hankkeessa. Vuonna 2021 valmistuneen selvityksen tiedot on kerätty vuodelta 2019. Selvityksen mukaan suomalainen kulutti vuonna 2019 vaatteita ja kodintekstiilejä 11,3 kiloa henkeä kohden. Vuonna 2012 määrä oli 11 kiloa. Vaatteiden, kodintekstiilien ja muiden vastaavien tekstiilituotteiden yhteenlaskettu kulutusmäärä kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisella sektorilla on molempina vertailuvuosina ollut noin 60 000 tonnia.

Tekstiilivirtaselvitys sisältää tekstiilien ja vaatteiden tuotannon, tuonnin ja viennin tilastotietoja. Tekstiiliketjun toimijoilta on kerätty tietoa kuluttajien käytöstä poistamien vaatteiden ja kodintekstiilien keräysmääristä. Tekstiilivirtaselvityksen mukaan Suomen kotitalouksilta erilliskerätyt poistotekstiilimäärät ovat kasvaneet vuodesta 2012 noin 39 %. Noin 44 % kotitalouksien hankkimista vaatteista ja kodintekstiileistä päätyi poistotekstiilien erilliskeräykseen vuonna 2019. Suomen tekstiilivirrat selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan. Tässä tekstiilivirtojen kokonaistarkastelussa otettiin huomioon vaatteiden ja kodintekstiilien lisäksi myös teollisuuden tekstiilien käyttö.

Kokonaisuudessaan Suomen talous on tekstiilien ja vaatteiden osalta vahvasti sidoksissa ulkomaankauppaan. Kaksi kolmasosaa nettotarjonnasta on tuontituotteita. Tekstiileistä ja vaatteista 75 % käytetään Suomessa ja loput menevät vientiin. Kotitaloudet vastaavat vähän yli 50 % kotimaan kulutuksesta. Kaiken kaikkiaan poistotekstiilejä kertyi 85 770 tonnia vuonna 2019. Tästä vietiin ulkomaille 18 % ja loput jäivät kotimaahan uudelleenkäyttöön tai hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Noin 60 % kaikesta poistotekstiilistä päätyi edelleen polttoon.

Ajantasaiset tiedot tekstiilien ja vaatteiden kulutuksesta ja poistotekstiilien määrästä ovat olennaisia tekstiilien kiertotalouden kehittämisen ja toimenpiteiden suunnittelun kannalta. Tiedot ovat myös avuksi valmistauduttaessa uudistuvaan Suomen jätelakiin, jossa vaaditaan tekstiilijätteen erilliskeräyksen toteuttamista vuodesta 2023 alkaen.

Suomen tekstiilivirtaselvitys 2021 (pdf)

Lähde: SYKE 

Author: Saara Kämppi