Miten sisävesien kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää?

Luke teki yhteistyössä Clewer Aquaculturen kanssa selvityksen, johon koottiin tieto Suomeen sovellettavissa olevista läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen pienentämiseen tähtäävistä menetelmistä.

Author: Saara Teirikko