Varusmiesten johtajakoulutus osaksi Vaasan yliopiston tutkintoa – inttiväylä uusi mahdollisuus

Varusmiesten uusimuotoisen johtajakoulutuksen suorittaneiden on ensi syksystä lähtien mahdollisuus saada kokonaisuus osaksi yliopisto-opintoja. Tulossa on myös ns. inttiväylä Vaasan yliopiston opiskelijaksi.

Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma JOKO on 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka suoritetaan varusmiespalveluksen aikana aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella. – JOKO voidaan sisällyttää 15 opintopisteen verran osaksi tutkintoa jo ensi syksynä alkavissa opinnoissa kaikilla aloillamme, kertoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto. Hyväksi luetaan uusimuotoiset johtamisopinnot, jotka on suoritettu 1.1.2019 jälkeen varusmiesaikana. Johtaja- ja kouluttajakoulutuksen käynyt saa hyviä valmiuksia oppimiseen ja työelämään kuten koulutus- ja johtajataitoja, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsearviointia ja -tuntemusta.

Tulossa on myös ns. inttiväylä Vaasan yliopiston opintoihin. JOKOn lisäksi hakijan tulee suorittaa avoimen yliopiston opintoja valintaperusteiden mukaisesti, noin 40 opintopisteen verran. – Mikäli hakijan opinnot täyttävät valintakriteerit, hän voi tulla valituksi inttiväylän kautta Vaasan yliopiston opiskelijaksi. Tämä tukee opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetta, jossa korkeakoulutuksen hakuväyliä monipuolistetaan, kertoo päällikkö Nina Nässlin Opiskelun ja opetuksen palveluista.

Johtajaopintoja voi hyödyntää jo ensi syksystä lähtien avoimen yliopiston väyläopinnoissa. – Inttiväylän kautta aikaisempaa osaamista voidaan tunnistaa entistä monimuotoisemmin. JOKOn läpikäyneet ja opiskelupaikan saaneet pääsevät yliopisto-opinnoissa hyvin alkuun, Nässlin sanoo.

Lähde: Vaasan yliopisto

Author: Saara Teirikko