Tag: Ympäristö

Posted in Uncategorised

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu keskustelemaan päästövähennysten tilanteesta ja energiaverotuksen roolista hiilineutraaliuden saavuttamisessa

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuu toisen kerran torstaina 27.8. Kokouksen aiheina ovat päästövähennykset ja energiaverotuksen rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Puheenjohtajana kokouksessa toimii pääministeri Sanna Marin. Kesäkuussa julkaistun…

Read more
Posted in Uncategorised

Selvitys: Turpeen energiakäyttö vähenemässä nopeasti lähivuosina

Turpeen energiakäytön kehitystä tarkastelevan selvityksen mukaan mitä korkeampi on päästöoikeuden hinta, sitä suurempi on turpeen käytön päästövähenemä jo vuonna 2025. Matalan päästöoikeuden hinnan skenaariossa päästöt…

Read more
Posted in Uncategorised

Jyväskylän yliopisto selvittää ilmasto- ja luontohaittansa

Sustainability for JYU on Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on selvittää Jyväskylän yliopiston kaikki ilmasto- ja luontohaitat. Haittojen arvioinnin lisäksi tutkitaan keinoja…

Read more
Posted in Uncategorised

Maa- ja metsätalousministeriö avasi rahoitushaun laserkeilausdatan käyttöä tehostaville hankkeille

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä tehostaville hankkeille. Rahoitusta myönnetään erilaisiin pilottikokeiluihin sekä laserkeilausdataan perustuvan tiedon tuotantomenetelmien, jakelun ja käytön…

Read more
Posted in Uncategorised

Päästöjen vähentäminen Suomessa parantaisi terveyttä ja säästäisi rahaa – kustannussäästöjä voidaan selvittää laskurilla

Uudessa tutkimuksessa osoitettiin, että päästöjä vähentämällä on mahdollista saada merkittävää taloudellista hyötyä Suomessa. Päästöjen vähentämisestä saatua terveyshyötyä voidaan arvioida rahallisesti suomalaistutkijoiden kehittämällä laskurilla. Huono ilmanlaatu…

Read more
Posted in Uncategorised

Metsäretket esittelevät metsien monipuolista käyttöä kuudesluokkalaisille

UPM järjestää elo-syyskuun aikana kuudesluokkalaisille metsäretkiä viidellä UPM:n tehdaspaikkakunnalla koronavirustilanteen salliessa. Jo neljättä kertaa järjestettävien metsäretkien tavoitteena on tarjota koululaisille myönteinen metsäkokemus ja lisätä tietämystä…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Näin Turpeen energiakäytöstä luopuminen auttaisi luontoa ja ilmastoa

Suomessa on valtavasti soita: maa-alastamme noin kolmannes on soita ja turvemaita. Tuosta noin yhdeksän miljoonan hehtaarin alasta turvetuotannossa oli 63 000 hehtaaria vuonna 2018. Vaikka…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

HSY:n kahdeksan kummikoulua aloittavat uuden lukuvuoden ympäristötekojen merkeissä

HSY valitsi hakemusten perusteella lukuvuoden 2020–2021 kummikouluiksi yhteensä kahdeksan koulua pääkaupunkiseudulta ja Kirkkonummelta. Espoosta mukana ovat Karhusuon, Soukan ja Ymmerstan koulut, Vantaalta Aurinkokiven, Ilolan, Kaivokselan…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomen suurin öljyntorjunnan testausallas rakentuu Kotkaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk rakentaa yhdessä Kymen Vesi Oy:n kanssa öljyntorjunnan testaus- ja harjoittelualtaan Kotkaan. Öljyntorjunnan ja -keräyksen monipuolinen simulointi on nyt mahdollista Suomen suurimmassa testialtaassa….

Read more
Posted in Uncategorised

Ympäristöministeriön budjettiehdotus panostaa luonnonsuojeluun ja siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2021 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 340,2 miljoonaa euroa, mikä on 54,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista…

Read more