Tag: Ympäristö

Posted in Uncategorised

Jatkoselvitys metsälainsäädännön vaikutuksista metsien monimuotoisuuteen ja terveydentilaan

Luonnonvarakeskuksen vuoden 2020 alussa julkaistun selvityksen mukaan metsälaki ja metsätuholaki olivat pääosin toimivia, mutta arvioinnissa nousi esiin monimuotoisuuteen ja metsien terveyden turvaamiseen liittyviä tietotarpeita. Maa-…

Read more
Posted in Uncategorised

Ympäristöministeriö nimitti uuden luontopaneelin edistämään tieteen ja politiikan vuoropuhelua

Ympäristöministeriö on tänään nimittänyt uuden luontopaneelin koostamaan, tarkastelemaan ja erittelemään luonnon monimuotoisuutta koskevaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi. Luontopaneelin puheenjohtajana jatkaa ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomen hyönteislahkojen tunnistusopas johdattaa hyönteisten pariin

Suomen hyönteiset – Lahkojen tunnistusopas on ilmestynyt. Oppaan ainutlaatuisten kuvien avulla kenen tahansa on mahdollista tunnistaa löytämänsä hyönteiset lahkolleen. Avoimesti saatavilla oleva, maksuton teos helpottaa…

Read more
Posted in Uncategorised

Eniten suomalaisia säteilyttää radon

STUK on julkaissut vuoden 2018 tietojen perusteella lasketut suomalaisten eri säteilylähteistä saamat keskimääräiset säteilyannokset. Suomalaisten saama keskimääräinen efektiivinen säteilyannos on 5,9 millisievertiä (mSv). Kaksi kolmasosaa…

Read more
Posted in Uncategorised

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kävi lähetekeskustelun ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta

Ilmasto- ja energiapolittiinen ministerityöryhmä kävi lähetekeskustelun ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta, josta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Uusi strategia valmistuu kesällä 2021 ja annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä…

Read more
Posted in Uncategorised

Pohjoisen lumikuormat koettelevat kattorakenteita

Vaikka Etelä-Suomessa on jo päästy nauttimaan keväisistä säistä, niin Lapissa lumikuormat ovat edelleen poikkeuksellisen suuria vuodenaikaan nähden. Lumikuormat koettelevat kattorakenteita ja saattavat pahimmillaan aiheuttaa romahduksia,…

Read more
Posted in Uncategorised

Kastematojen leviäminen tundralle parantaa kasvillisuuden ravinnetilaa

Puuttomalla tunturialueella eli tundralla ravinteiden vapautuminen karikkeesta ja ravinteiden kierto maaperässä on erittäin hidasta.  Hitaan ravinnekierron vuoksi maaperässä on vain vähän typpeä, mikä rajoittaa kasvillisuuden…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomi toimitti pitkän aikavälin päästövähennysstrategian komissiolle

Suomi on toimittanut Euroopan komissiolle Pitkän aikavälin strategian, jossa kuvataan päästövähennysskenaarioita ja niihin liittyviä vaikutusarvioita vuoteen 2050 asti. Laadittujen skenaarioiden lähtökohtana on pyrkimys saavuttaa hiilineutraalius…

Read more
Posted in Uncategorised

Entisen kaatopaikan ympäristövaikutuksia tutkitaan

Nastolan Veljeskylän entistä kaatopaikkaa tutkitaan kevään aikana. Alueelta on tutkimuksia varten poistettu puusto. Nastolan Veljeskylässä sijaitseva vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa 1960–1980-luvuilla. Lahden kaupunki selvittää kaatopaikan…

Read more
Posted in Uncategorised

Kemijoki Oy suunnitteli Sierilän jättipadon rakenteita väärään paikkaan – oikeus totesi laittomaksi

Kemijoki Oy on suunnitellut yleiskaavan vastaisesti Sierilän padon kone- ja luukkuasemaa. Korkein hallinto-oikeus puuttui päätöksellään 8. huhtikuuta asiaan ja totesi Rovaniemen kaupungin myöntämän rakennusluvan lainvastaiseksi….

Read more