Tag: Vesistöt

Posted in Uncategorised

Sukeltajat keräävät saimaannorppien pesäpaikoilta talteen karvatukkoja ja istukoita, jotka kertovat kuuttien määrästä ja perimästä

Saimaalla tehdään tällä hetkellä tutkimussukelluksia saimaannorppien kevättalven pesäpaikoille. Sukeltajat tarkentavat tutkimusten avulla keväällä syntyneiden kuuttien lukumäärää ja keräävät jatkotutkimuksia varten kuolleita kuutteja, hylkeiden istukoita ja…

Read more
Posted in Uncategorised

Lapin suuret lumimäärät edellyttävät varautumista kevään tulviin

Lapin suurimmat tulvariskit ovat Kittilässä ja Rovaniemellä. Kittilän tulvan ennustetaan nousevan jopa vuoden 2005 tasolle. Lapin tulvien arvioidaan ajoittuvan toukokuun puolivälin vaiheille tai touko-kesäkuun vaihteeseen….

Read more
Posted in Uncategorised

Kalapiirit ihmeissään – miljoonat siianpoikaset kuoriutuivat ennätysvarhain

Vaellussiian poikasten kuoriutuminen on alkanut ennätysmäisen aikaisin. Virolahdella sijaitsevassa Kantturakosken hautomossa ensimmäiset siianpoikaset kuoriutuivat viime viikolla. Hautomo on valtakunnallisesti etujoukoissa siianpoikasten kuoriutumisessa, sillä moni hautomoista…

Read more
Posted in Uncategorised

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa ja valmistuu…

Read more
Posted in Uncategorised

Meritaimenet pulahtavat Turun Kuninkojaan

Turun kaupungin halki virtaava Kuninkoja on turkulaisten oma kaupunkipuro. Merestä Kuninkojaan vaeltavan meritaimenen on havaittu lisääntyneen puron eri osissa, mutta kalakanta tarvitsee vielä tukitoimia. Tällä…

Read more
Posted in Uncategorised

Vanhankaupunginlahden linnusto on monipuolistunut, mutta hoitotoimia tarvitaan

Vanhankaupunginlahti on yksi Suomen tärkeimmistä lintuvesistä, ja sen lintuja on tutkittu viime vuosisadan alkupuolelta saakka. Vanhankaupunginlahden pesimälinnusto on monipuolistunut selvästi 30 viime vuoden aikana. Viime…

Read more
Posted in Uncategorised

Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle. Lisäksi hankkeissa testataan…

Read more
Posted in Uncategorised

Kalimenjoessa runsas rauta heikentää voimakkaasti veden laatua

Kalimenjoki on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Sen vedenlaadun heikentymiseen johtaneita syitä ja vesistöön tulevan kuormituksen vaikuttavia…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomalaisen meritiedon portaali avautuu

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä…

Read more
Posted in Uncategorised

Rantaniittyjen laiduntaminen heikentää uimaveden laatua ja lisää riskiä uimaveden saastumiselle

Eläinten laiduntaminen uimarantojen läheisyydessä heikentää uimaveden hygieenistä laatua. Laitumen riittävä etäisyys uimarantaan on varmin keino ehkäistä uimavesien saastumista. Juuri päättyneessä tutkimushankkeessa selvitettiin uimavesien laatua ja…

Read more