Tag: Vesistöt

Posted in Uncategorised

Mätäjoella kunnostustöitä – Trumpettipuiston padosta tehdään koskipaikka

Taimenen ja muiden kalojen liikkuminen Mätäjoessa helpottuu ensi syksynä, sillä Helsingin kaupunki kunnostaa Kannelmäessä Trumpettipuiston kohdalla sijaitsevan padon pieneksi luonnonmukaiseksi koskipaikaksi heinä-elokuussa. Kunnostuksessa ovat mukana…

Read more
Posted in Uncategorised

Uhanalaisen jokihelmisimpukan poikasten palautusta kotijokiin kokeillaan Mustionjoella ja Ähtävänjoella

Uudellamaalla sijaitsevan Mustionjoen ja Pohjanmaalla sijaitsevan Ähtävänjoen jokihelmisimpukat eli raakut on todettu liian huonokuntoisiksi lisääntymään luonnossa. Syksyllä 2016 niitä siirrettiin kuntoutukseen Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomenimen puhdistamon pumppaamolla tapahtuneen jätevesivuodon vaikutukset pienialaisia

Suomenniemellä havaittiin tiistaina 23.6.2020 jätevesipäästö. Päästön aiheuttajaksi paljastui ohjaussulakkeen laukeaminen Kirkonkyläntien varrella, Portsillanojan kohdalla olevalla pumppaamolla. Jätevesivuodon aikana (18.-23.6.2020) maastoon vuotaneen jäteveden määrän arvioidaan olleen…

Read more
Posted in Uncategorised

Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita

Kalavesien kunnostuksessa alkaa uusi aika: nyt ei kunnosteta vain puroja vaan kokonaisia valuma-alueita. Metsähallitus luo mallin, jonka mukaan puron lisäksi saadaan kuntoon sitä ympäröivät metsät…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Onko mökkirantasi vesi samentunut? Tästä se johtuu

Itämeren vesi oli sata vuotta sitten selvästi kirkkaampaa kuin nykyään. Myös järvissä ja joissa vesi saattaa näyttää samealta. Samentumisen taustalla on rehevöityminen, jota onneksi voidaan…

Read more
Posted in Uncategorised

Valtakunnallinen leväkatsaus: Sinilevän määrä lisääntynyt merialueilla ja sisävesillä

Sinilevät ovat merialueilla runsastuneet viimeviikkoisesta. Sinilevää on havaittu pääasiassa Suomenlahdella ja Saaristomerellä, mutta yksittäisiä havaintoja on tehty myös Selkämerellä lähellä Raumaa sekä Perämerellä Uudenkaarlepyyn eteläpuolella….

Read more
Posted in Uncategorised

Vedet lämpenevät, malttia lohikalojen kalastukseen

Parhaillaan ympäri Suomen on aiheellisesti herännyt huoli kalavesien korkeista lämpötiloista. Valtion vesien kalastuslupia ei voida yksipuolisesti peruuttaa, mutta Metsähallitus toivoo kalastajilta vastuullisuutta ja harkintaa. Vedenlämpötila…

Read more
Posted in Uncategorised

MAAMERI-hanke selvittää, miten Saaristomeren ekosysteemi reagoi ravinnekuormituksen muutoksiin

Saaristomeren meriympäristön tila ei pitkäjänteisestä vesiensuojelutyöstä huolimatta ole parantunut toivotulla tavalla. Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan kuuluva MAAMERI-tutkimushanke pyrkii selvittämään entistä tarkemmin maalta tulevan fosforin kuormituksen vähentämisen vaikutuksia…

Read more
Posted in Uncategorised

Väitös: Kuluvanakin kesänä Suomen rannikolla saatetaan havaita ukkosrintamien aiheuttamia säätsunameja – merivesi nousee myös pitkällä aikavälillä

Säätsunamit ovat Suomessa odotettua yleisempiä. Niitä esiintyy Suomen rannikolla lähes vuosittain, mutta ne ovat valtaosin pieniä. Tiedot selviävät väitöstutkimuksesta (FM Havu Pellikka), jossa säätsunameja tutkittiin…

Read more
Posted in Uncategorised

Kiinteistöillä on tärkeä rooli jätevesiylivuotojen torjunnassa

Jätevesiylivuotojen syynä on entistä harvemmin pumppaamoiden tekninen vika. Sen sijaan huonokuntoisten viemäriputkien ja kiinteistöiltä suoraan jätevesiviemäriin johdettujen hulevesien aiheuttamat järjestelmän ylikuormitustilanteet ovat tavallisia esimerkiksi rankkasateiden…

Read more