Tag: Vesistöt

Posted in Uncategorised

Maatalousalueiden purojen tilaa voidaan parantaa uudella toimintamallilla

Uusi “suunnitelmallisen tavoitteenasettelun toimintamalli” edistää maatalousalueiden virtavesien kunnostuksien onnistumista. Mallin avulla virtavesien kunnostuksen suunnitteluun sisällytetään valuma-aluetarkastelu ja seurantaohjelman laatiminen. Tarkempi kuvaus mallista löytyy SYKEn tuoreesta…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF ja K-ryhmä rakentavat taimenille lisääntymis- ja poikasalueita Keuruun Varispurolla

WWF ja K-ryhmä jatkavat K-Kalapolut yhteistyötään tekemällä taimenelle Keuruun Varispuroon uusia lisääntymis- ja poikasalueita. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda alueelle pysyvä, luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Varispuro…

Read more
Posted in Uncategorised

Seismiset signaalit avaavat uusia mahdollisuuksia jääpeitteisten jokien tutkimiseen

Jääpeitteisten jokien sedimenttien liikkeistä ja vedenpinnan tasosta on saatu aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa uuden mittausmenetelmän avulla. Kansainvälinen jokitutkijoiden ryhmä Ruotsista, Suomesta ja Saksasta hyödynsi tutkimuksessaan seismisiä…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

K-Kalapolut-yhteistyö jatkuu Jyväskylässä Keljonpurolla, kun uhanalaisille taimenille kunnostetaan kutualueita

K-ryhmä ja WWF kunnostavat yhteisvoimin torstaina 20.8. Jyväskylän Keljonpuroa. Kunnostukset parantavat taimenten lisääntymis- ja poikasalueita. K-Kalapolut-kunnostuksissa K-ryhmä ja WWF kiveävät Keljonpuron uomaa ja tuovat paikalle…

Read more
Posted in Uncategorised

Kalatalouden ympäristöohjelmassa kalavarojen tuottavuutta vahvistetaan elinympäristöä kunnostamalla – ohjelmassa testataan uutta rahoitusmallia ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämän kalatalouden ympäristöohjelman toinen vaihe käynnistyi kesällä 2020. Ohjelma edistää kalavarojen kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta sekä tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä. Kalatalouden ympäristöohjelmassa kokeillaan uudella…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Sadevesikaivoon heitetty tumppi voi päätyä Vesijärveen

Lahden keskustassa ja satamassa voi nähdä tarroitettuja kaivonkansia – tarroissa komeilee ahvenen tai hauen kita. Tarroilla halutaan kertoa, että sadevesikaivoon heitetyt roskat päätyvät Vesijärveen ja…

Read more
Posted in Uncategorised

Uusi tierumpu ja kunnostustyöt Pölkkyojalla Jyväskylässä mahdollistavat aiempaa paremman kasvuympäristön uhanalaisille taimenille

K-ryhmä ja WWF kunnostavat yhteistyökumppaneiden kanssa Jyväskylän Pölkkyojaa, missä vanha tierumpu on haitannut kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista uomassa. Pölkkyoja laskee ensin Vispiläjokeen ja yhdistyy…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusi tierumpu ja kunnostustyöt Pölkkyojalla Jyväskylässä mahdollistavat aiempaa paremman kasvuympäristön uhanalaisille taimenille

Jyväskylässä kunnostetaan Pölkkyojaa torstaina 13.8. K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyönä. K-ryhmä ja WWF kunnostavat yhteistyökumppaneiden kanssa Jyväskylän Pölkkyojaa, missä vanha tierumpu on haitannut kalojen ja muiden…

Read more
Posted in Uncategorised

Uhanalaisten raakkujen palautusta kotijokiinsa kokeillaan ensi kertaa – ensimmäinen tarkastuskäynti ennustaa menestystä

Saapa nähdä, selviävätkö hengissä ollenkaan, pohti tutkimusavustaja Hanna Suonia, kun hän kesäkuun alussa kantoi jokihelmisimpukan poikasia koekasvatukseen Mustionjokeen Raaseporissa. Puolitoista kuukautta myöhemmin hän saattoi jo…

Read more
Posted in Uncategorised

Merialueilla sinilevätilanne ajankohtaan nähden tyypillinen, järvillä keskimääräistä vähemmän sinilevää

Tuulisen sään vuoksi sinilevät ovat olleet viime viikon tapaan pääosin veteen sekoittuneena Suomen läheisillä merialueilla, eikä laajoja pintaesiintymiä ole havaittu satelliittikuvissa tai Rajavartioston lennoilla. Sinilevien…

Read more