Tag: Vesistöt

Posted in Uncategorised

Oulujoen vesistöalueelle on valmisteilla vesistövisio

Oulun yliopiston johtamassa ARVOVESI-hankkeessa valmistellaan vesistövisiota Oulujoen vesistöalueelle.

Read more
Posted in Uncategorised

Tekeillä uusi turvetta korvaava bisnes: Ravinteikkaita ruovikkoja korjataan kasvualustaksi

Telaketjuilla varustetut niittokoneet lonksuttavat mutaisella aukealla ahmien sisuksiinsa tiheää ruovikkoa.

Read more
Posted in Uncategorised

Miten sisävesien kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää?

Luke teki yhteistyössä Clewer Aquaculturen kanssa selvityksen, johon koottiin tieto Suomeen sovellettavissa olevista läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen pienentämiseen tähtäävistä menetelmistä.

Read more
Posted in Uncategorised

Peltojen rakennekalkitus käynnissä Turussa osana laajaa vesiensuojelun tutkimusta

Turun kaupungin omistamilla peltolohkoilla Paattisilla käynnistyy peltojen rakennekalkitus 29. syyskuuta. Työ on osa laajaa tutkimushanketta, jonka avulla selvitetään rakennekalkitusmenetelmän tehokkuutta maatalouden vesiensuojelukeinona.

Read more
Posted in Uncategorised

Jokien ja purojen kutupaikkoja kunnostetaan ruotsalaisin keinoin

Tänä kesänä Pohjois-Pohjanmaalla on otettu käyttöön naapurista lainattu tapa kunnostaa virtavesiä. Ruotsissa kehitettyä Hartijoki-menetelmää on käytetty Iijoen vesistön purokunnostuksissa.

Read more
Posted in Uncategorised

WWF:n tuore raportti: Pohjatroolaus vaikeuttaa Itämeren toipumista

Read more
Posted in Uncategorised

Sulfaattikuormitus voi vaarantaa vesistöjen tilan

Koko Suomen kattavan tutkimuksen mukaan vesistöihimme päätyy sulfaattia noin miljoona tonnia vuodessa. Kaksi kolmannesta sulfaattikuormituksesta kulkeutuu vesiimme hajakuormituksena. Kaukokulkeumana Suomeen satavat rikkipäästöt ovat huomattavasti pienentyneet…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Inkoon Ingarskilanjoen sivu-uoman perkaukselle haettiin vaihtoehto – nyt tulvia ja ravinteiden valumista Itämereen vähennetään useiden toimien avulla

Umpeenkasvava Römossebäcken on viime vuosina tulvinut. Tavallisesti tilannetta yritetään helpottaa perkaamalla uoma kasvillisuudesta. Nyt maanomistajat halusivat perkauksen lisäksi luonnonmukaisemman ratkaisun, jonka vaikutus on pitkäkestoisempi ja…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Lääkkeiden jätehuoltoa Itämeren alueella parannettava

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman rahoittama hanke, CWPharma, on selvittänyt lääkejätteen keräystä ja hävittämistä Itämeren alueella. Selvityksen kohteena oli kotitalouksissa, sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon laitoksissa, lääketeollisuudessa…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän…

Read more