Tag: Vesiensuojelu

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahden ympäristöpalkinto mittavasta elämäntyöstä Vesijärven hyväksi

Lahden ympäristöpalkinnon 2021 sai limnologi Juha Keto. Tunnustus myönnettiin kiitoksena mittavasta elämäntyöstä Vesijärven suojelemisen ja kunnostuksen, sekä Lahden vesien- ja luonnonsuojelun hyväksi. Juha Keto on…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kapeenkosken virtavesikunnostus auttaa erittäin uhanalaista järvitaimenta lisääntymään

WWF, K-kauppiaat, Kapeenkoski Travelin yrittäjäpariskunta ja vapaaehtoiset talkoolaiset kunnostivat 11.9. Äänekoskella sijaitsevaa Kapeenkosken aluetta erittäin uhanalaisille järvitaimenille. Talkoot olivat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

K-Kalapolut Äänekoskella: Kapeenkosken virtavesikunnostus auttaa erittäin uhanalaista järvitaimenta lisääntymään

WWF, K-kauppiaat, Kapeenkoski Travelin yrittäjäpariskunta ja vapaaehtoiset talkoolaiset kunnostavat 11.9. Kapeenkosken aluetta erittäin uhanalaisille järvitaimenille. Äänekoskella sijaitseva ainutlaatuinen Kapeenkosken alue käsittää neljä erämaisessa maisemassa virtaavaa…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Hiitolanjoella aihetta juhlaan – Padon purkaminen auttaa uhanalaisia vaelluskaloja

Hiitolanjoella sijaitsevan Kangaskosken voimalan toiminta päättyi heinäkuun lopulla. Padon purkaminen käynnistyi välittömästi Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan ehtojen mukaisesti. Kangaskosken voimalan säätöpato on nyt purettu ja…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

K-ryhmän ja WWF:n K-kalapolut Espoossa – Uusi tierumpu Urbergan purolaaksossa parantaa uhanalaisten vaelluskalojen liikkumista

K-ryhmä, WWF ja Järvikylä-Urberga-Niemi tiehoitokunta järjestävät 31.8. Espoon Urbergan purolaaksossa talkoot, joissa kunnostetaan lisääntymispaikkoja uhanalaiselle taimenkannalle. Osana yhteistyötä Halujärvestä Loojärveen laskevan puron tierumpu vaihdetaan uuteen,…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kutsu medialle: K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut Espoossa – uusi tierumpu Urbergan purolaaksossa parantaa uhanalaisten vaelluskalojen liikkumista

WWF, K-ryhmä ja Järvikylä-Urberga-Niemi Tiehoitokunta kutsuvat median edustajat tiistaina 31.8.2021 klo 11.00 osoitteeseen Loojärventie 33, Espoo tutustumaan Urbergan purolaakson kunnostukseen ja uuteen tierumpuun, joka avaa…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

K-kalapolut rantautui Kivijärvelle Keski-Suomeen: Heitjoen virtavesikunnostus parantaa erittäin uhanalaisten taimenten poikastuotantoa

K-ryhmä, WWF, Keski-Suomen Kalatalouskeskus ja Kivijärven kalatalousalue kunnostavat Heitjoen koskialuetta erittäin uhanalaisille taimenille 19.8. yhdessä vapaaehtoisten talkoolaisten kanssa. Keski-Suomessa sijaitseva Heitjoki on ainoa läheiseen Kivijärveen…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF rakentaa Inkooseen kosteikon poistamaan ravinteita ja parantamaan vesienhallintaa

Ympäristöjärjestö WWF rakentaa Inkooseen kosteikon, jonka avulla parannetaan Inkoonjoen vesienhallintaa ja poistetaan jokea sekä Itämerta rehevöittäviä ravinteita. Kosteikko toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa. Inkoon Västerskogeniin rakennettava…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusi tierumpu parantaa uhanalaisten taimenten elinoloja Tuusulan Krapuojassa

Uhanalaisten vaelluskalojen liikkumista vaikeuttanut tierumpu vaihdetaan uuteen Tuusulan Nahkelassa sijaitsevassa Krapuojassa. Tierumpu vaihdetaan 10.–11.8.2021 osana K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyötä. Uusi tierumpu, jonka lahjoitti Pipelife yhteistyössä…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Mikromuoveja hulevedestä keräävä Haavi-Heikki täytti odotukset – laitteen ideoinut lehtori Hannu Aaltonen iloitsee onnistuneesta koekäytöstä

Hartaasti rakennettu Haavi-Heikki pääsi ensimmäistä kertaa tositoimiin, kun se laskettiin koekäyttöön Länsi-Hennalan hulevesialtaaseen. Mikromuovia hulevesistä keräävän Haavi-Heikin ideoinut lehtori Hannu Aaltonen iloitsee onnistuneesta koekäytöstä yhdessä…

Read more