Tag: Terveys

Posted in Vau_viikkokatsaus

Korona on kuormittanut henkisesti etenkin korkeakoulutettuja naisia

THL:n tuoreiden tutkimustulosten mukaan työikäisten aikuisten psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyi koronaepidemian toisen aallon aikana. Kuormittuneisuus kasvoi etenkin 30-49-vuotiailla, jotka myös käyttivät aikaisempaa enemmän terveyspalveluita mielenterveysongelmiensa vuoksi….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Käsihuuhdeautomaattien oikea sijoittelu ja opasteet kasvattavat käsidesin käyttöä

Käsihuuhdeautomaattien sijainnilla, määrällä, ulkonäöllä sekä opasteilla on merkittävä vaikutus käsihuuhteen käyttömäärissä, käy ilmi LAB-ammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa. LAB-ammattikorkeakoulun Konenäkö-hanke on saanut SKC Desin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Maapallon ja ihmisten terveyden vaaliminen on haaste tieteelle – kansainvälinen konferenssi Lahteen marraskuussa

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, isännöi 8.–10.11.2021 kansainvälistä konferenssia People and Planet – From Theory to Solutions. Tapahtuma kokoaa yhteen toimijoita eri aloilta. Konferenssissa kuullaan suomalaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen…

Read more
Posted in Vau_viikkokatsaus

Korkeammin koulutetut ovat edelleen terveempiä kuin vähemmän koulutetut – terveyserot eivät ole kaventuneet 2000-luvulla

THL:n tuoreiden tutkimustulosten mukaan koulutusryhmien välisiä eroja terveydessä, toimintakyvyssä ja elintavoissa ei ole onnistuttu kaventamaan 2000-luvulla. Suurin osa mittareista osoittaa erojen pysyneen ennallaan. Muutaman mittarin…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Työpaikoilla altistutaan ärsytysastmaa aiheuttaville kemikaaleille – riski suurin teollisuudessa ja maataloudessa

Työterveyslaitos tutki Suomessa vuosina 2000–2018 todettuja ärsytyksen kautta syntyneitä ammattiastmoja. ”Noin puolet astmatapauksista kehittyi yksittäisen, tapaturmaisen altistumisen seurauksena, ja puolet liittyi toistuviin altistumistapahtumiin – joissain…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Tukes testautti kansanmaskien kemikaaleja – terveydelle vaarallisia pitoisuuksia ei löytynyt

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti keväällä 2021 kuluttajille myytävien ns. kansanmaskien eli kangasmaskien ja kertakäyttöisten kuitumaskien kemikaaleja. Tukes testautti yhteensä 21 erilaista kansanmaskia. Testiin valitut…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Erityispuhtaiden sisätilojen käyttö voi voimistaa oireiluherkkyyttä – pitkittyneesti oireilevia tuettava monipuolisesti ja tietoon perustuen

Erityispuhtaiden tilojen käytölle ei ole lääketieteellisiä perusteita, eikä niitä tulisi käyttää ennen kuin niiden pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin on selvitetty. Erityispuhtaiden tilojen käytön sijasta tulisi…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Selvitys: Tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu häiritsevät yleisimmin Suomessa

Yleisimmin ihmisten unta ja oleskelua häiritsevät tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu. Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta selvityksestä, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin, miten häiritseviksi ihmiset kokevat…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Politiikkasuositus: Maltillisella ruokavalion muutoksella merkittäviä terveys- ja ympäristöhyötyjä

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen sekä tavoitteet hiilineutraaliuteen tai jopa -negatiivisuuteen edellyttävät pikaisia toimia myös ruokajärjestelmässä. Tutkimustulokset osoittavat, että jo maltillisella muutoksella kohti kasvispainotteisempaa ruokavaliota pystymme vaikuttamaan positiivisesti…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahdessa on hyvät lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Lahden kaupunki tekee neljän vuoden välein kattavan hyvinvointisuunnitelman asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustokauden lopussa summataan edellisen kauden tavoitteiden toteutumista hyvinvointikertomuksessa, jossa kuvataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen…

Read more