Tag: Luonto

Posted in Uncategorised

Meritaimenet pulahtavat Turun Kuninkojaan

Turun kaupungin halki virtaava Kuninkoja on turkulaisten oma kaupunkipuro. Merestä Kuninkojaan vaeltavan meritaimenen on havaittu lisääntyneen puron eri osissa, mutta kalakanta tarvitsee vielä tukitoimia. Tällä…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomen metsät ovat tiheytyneet ja järeytyneet, vanhojen puiden määrä on ennallaan

Suomen metsien ensimmäisen inventoinnin (1921–1924) ja 11. inventoinnin (2009–2013) välisenä aikana puuston tilavuus on Suomen nykyisellä alueella kasvanut 70 prosenttia ja metsät ovat tiheytyneet koko…

Read more
Posted in Uncategorised

Vajaa kolmannes ihmisistä on lisännyt koronatilanteen takia luonnossa liikkumista

Liikkujien joukossa ehkä heitä, jotka harrastavat liikuntaa yleensä muualla kuin luonnossa, arvioi luonnon virkistyskäytön tutkija. Ulkoilualueet ovat täyttyneet ihmisistä, koska monet muut vapaa-ajan viettopaikat ovat…

Read more
Posted in Uncategorised

Poikkeuksellinen alkuvuosi on innostanut ihmiset kalastamaan

Lämmin sää ja pitkä avovesikausi suuressa osassa maata ovat aikaistaneet kalastonhoitomaksujen lunastamista. Alkuvuonna etenkin lyhytaikaisten lupien menekki moninkertaistui. Eniten kalastonhoitomaksuja ostettiin maaliskuussa, ja ostaminen vilkastui…

Read more
Posted in Uncategorised

Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 2,23 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia

Avustuksia saa 30 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin, saariston ympäristönhoitoon ja saariston sekä tunturialueiden jätehuoltoon. Eniten avustuksia saavat Pidä Saaristo Siistinä…

Read more
Posted in Uncategorised

Vanhankaupunginlahden linnusto on monipuolistunut, mutta hoitotoimia tarvitaan

Vanhankaupunginlahti on yksi Suomen tärkeimmistä lintuvesistä, ja sen lintuja on tutkittu viime vuosisadan alkupuolelta saakka. Vanhankaupunginlahden pesimälinnusto on monipuolistunut selvästi 30 viime vuoden aikana. Viime…

Read more
Posted in Uncategorised

Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle. Lisäksi hankkeissa testataan…

Read more
Posted in Uncategorised

Siitepölykausi on tänä vuonna tavallista pidempi

Tänä vuonna siitepölykaudesta tulee tavanomaista pidempi, sillä se on alkanut poikkeuksellisesti jo tammikuun alussa. Normaalisti siitepölykausi alkaa Suomessa helmi-maaliskuun vaihteessa. Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön projektitutkijan Sanna…

Read more
Posted in Uncategorised

Uhanalaisen naalin pelastamiseksi lisää projektirahaa

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen äärimmäisen uhanalaisen naalin suojeluprojekti sai jatkorahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta. Pohjoisen naalien auttamista pystytään jatkamaan lisäruokinnalla sekä metsästämällä naalin kilpailijalajia, kettua. Lisäksi…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Saimaannorppa synnytti poikasen keinopesään – ”Kuutti on hengissä ja hyvän kokoinen”

Kun lunta on riittävästi, saimaannorppa synnyttää poikasensa rantakinokseen kaivamaansa pesään. Pesä suojaa poikasta pedoilta ja hyiseltä viimalta. Tänä vuonna talvi oli kuitenkin historiallisen leuto, eikä…

Read more