Tag: ilmastonmuutos

Posted in Päätoimittajan valinnat

Ilmastoyliopisto tarjoaa 9 avointa verkkokurssia kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta

Päätoimittajan valinta 11.12.2020 –  LAB-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusala on mukana hankkeessa, joka tarjoaa 9 avointa verkkokurssia kestävyydestä ja ilmastonmuutoksesta. Kuinka puhua ilmastonmuutoksesta? Kuinka kestävyysmuutosta johdetaan? Miten…

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Kattava suojelualueverkosto ehkäisee ilmastonmuutoksen vaikutuksia lintuyhteisöihin

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Väitös: Ilmastonmuutos vähentää juuriston ravinnonottokykyä männyillä

Kohonnut lämpötila ja typen lisäys edistivät tutkimuksessa taimien kasvua. Taimien kasvun lisäys oli kuitenkin vähäisempää, kun altistustekijöitä oli useampi samaan aikaan. Ilmastonmuutos voi heikentää metsämännyn…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Jyväskylän yliopisto mukana laajoissa ilmastonmuutosta ja lukutaitoa tutkivissa hankkeissa

Jyväskylän yliopisto on mukana kahdessa Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) uudessa ohjelmassa. Niihin valituissa konsortioissa korostuu pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja…

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

ETLA: Koronakriisi osoitti: talouskasvusta luopuminen on kelvoton ilmastoteko

Ilmastonmuutokseen on vastattava markkinatalouden toimintaedellytyksiä parantamalla ja sääntelyä kehittämällä, todetaan tänään julkaistussa ETLA Muistiossa.

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Metsäteollisuuden Mäkelä: Hiilineutraaliuden tavoittelu saa kummallisia piirteitä – “Nielun siirtyminen yhdeltä omistajalta toiselle ei ilmastonmuutosta ratkaise”

Fossiilisten päästöjen tupruttelu saa jatkua, kunhan kunkin toimijan “oma hiilitase” on hetken kunnossa, Metsäteollisuus ry:n kotimaan metsäasioiden päällikkö Matti Mäkelä kritisoi.

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos pahentavat uhkaa, jota moni sijoittaja ylenkatsoo – ”Riski, jota sijoittajat eivät ole kunnolla hinnoitelleet”

Sijoitusyhtiö Blackrockin mukaan pula makeasta vedestä aiheuttaa laaja-alaisia vaikutuksia läpi omaisuusluokkien.

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Puurakentajat Group Oy rakentaa Pakilanpuiston koulun Helsingin Pakilaan

Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Group Oy rakentaa Helsingin Pakilaan puurakenteisen Pakilanpuiston koulun. Osana Helsingin kaupungin hiilineutraali 2035 -tavoitetta rakennushankkeelle on asetettu vaativat ympäristötavoitteet, joiden saavuttamisessa puulla…

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokyselyillä

Ilmastolakia uudistetaan parhaillaan. Ympäristöministeriö on avannut 15.10. kaksi verkkokyselyä, joilla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida…

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Arktisen merijään hupeneminen jatkuu – syyskuussa jään laajuus mittaushistorian toiseksi pienin

Vuodesta 1979 alkavan satelliittimittaushistorian aikana merijään laajuus on pienentynyt 13 % vuosikymmenessä.

Read more