Tag: Energia

Posted in webfi

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen asetukseen päivityksiä

Kattava lataus- ja kaasuntankkausverkosto on edellytys sähkökäyttöisten ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle. Infrastruktuurituella on lisäksi kannustettu yrityksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tuen kohteena ovat…

Read more
Posted in recap fi

Mepit: EU:n tehostettava energian varastointia, jotta hiilestä irtautuminen nopeutuu

Yhä suurempi osuus EU:n energiasta on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Mepit haluavat siksi edistää vetyä tai kotitalouksien akkuja hyödyntäviä varastointiratkaisuja.  Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit esittävät energian…

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Vanhoille tuulivoimaloille maksetaan tänä vuonna ennätystuet – vuosia sitten solmituista sopimuksista ei päästä täysin eroon vielä 10 vuoteen

Energiavirasto arvioi, että uusiutuvan energian syöttötariffimenot ovat noin 335 miljoonaa euroa tänä vuonna. Energiaviraston arvion mukaan uusiutuvan energian tuotantotuki eli syöttötariffi on tänä vuonna nousemassa…

Read more
Posted in recap fi

IEA:n puhtaan energian huippukokouksen aiheina elpyminen ja innovaatioiden kiihdyttäminen

Kansainvälinen energiajärjestö IEA järjestää 9.7.2020 yhden koronavuoden tärkeimmistä energia- ja ilmastokokouksista YK:n ilmastokokouksen (COP26) siirryttyä ensi vuodelle. Virtuaalisesti järjestettävässä huippukokouksessa keskustellaan laajasta yhteistyöstä, jolla edistetään…

Read more
Posted in webfi

Ilmastopaneelin puheenjohtaja ehdottaa puun poltolle veroa – Isot kaupungit rynnivät kivihiilestä ja turpeesta metsäenergiaan

Suomesta voi loppua ilmaston kannalta kestävästi tuotettu metsäbiomassa, sanoo professori Markku Ollikainen. Energialaitosten käyttämät kiinteät puupolttoaineet pitäisi panna verolle.Näin ehdottaa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian emeritusprofessori…

Read more
Posted in webfi

Keskuskauppakamari: Turpeen korvaamisella tärkeä rooli ilmastonmuutosta hillittäessä

Keskuskauppakamari tukee Sitran esitystä turpeen energiakäytön vaiheittaisesta alasajosta. Turpeen tuotannon korvaaminen tulee kuitenkin suunnitella tiiviissä yhteistyössä turvealan toimijoiden kanssa, jotta siitä aiheutuvat alueelliset ja sosiaaliset…

Read more
Posted in Viikon kohokohdat

Turvealan reilu siirtymä voi vauhdittaa Suomea kohti hiilineutraaliutta

Sitra esittelee toimia, joilla voidaan tukea turvealan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaista siirtymää Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ensimmäisenä julkistettava Sitran työpaperinostaa esille tukun oikeudenmukaisuuteen…

Read more
Posted in webfi

Ilmansaasteet heikentävät solujen energia-aineenvaihduntaa

Hiljattain julkaistun Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan ilman pienhiukkasille altistuminen heikentää nenän hajuepiteelin solujen aineenvaihduntaa. Tulokset voivat auttaa ymmärtämään ilmansaasteiden haittoja aivoterveydelle, sillä nenä voi toimia…

Read more
Posted in webfi

Fossiilialan arvosta jopa 2/3 alas

Koronavirusaalto voi aiheuttaa peräti 23 biljoonan eli 23 000 miljardin euron romahduksen fossiiliselle polttoaineteollisuudelle. Alan varantojen arvosta voisi hävitä jopa kaksi kolmannesta, uutisoi The Guardian. Rahoitusasioihin…

Read more
Posted in webfi

Helen luo kotitalouksiin uuden lämmöntuotannon mallin pilottihankkeella – Maalämpö osaksi yhtiön hiilineutraalia energiavalikoimaa

Helen toteuttaa kuluvan vuoden aikana pääkaupunkiseudulla ensimmäiset maalämpöön perustuvat pilottiratkaisut taloyhtiöihin. Tavoitteena on luoda kotitalouksiin uusi lämmöntuotannon malli, joka yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet…

Read more