Tag: Energia

Posted in Päätoimittajan valinnat

Energiansäästöviikko käynnistyy – Nyt napataan turhat energiasyöpöt!

Energiansäästöviikkoa vietetään 5.–11.10. sadoissa organisaatioissa ja kouluissa ympäri Suomen. Kampanjaviikko muistuttaa, että energiaa säästämällä karsimme kuluja ja autamme hillitsemään ilmastonmuutosta. Ilman investointejakin energiankulutusta pystyy vähentämään…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Suomalainen pienreaktoriosaaminen vahvistuu uudella innovaatio- ja liiketoimintaverkostolla

Ilmastonmuutoksen hillintä kestävälle tasolle vaatii voimakkaita muutoksia yhteiskunnassa. Ihmiskunnan energiankäytön, josta nyt 80 % tuotetaan käyttäen fossiilisia lähteitä, täytyy siirtyä lähes kokonaan vähäpäästöisiin lähteisiin seuraavien…

Read more
Posted in vaufi vaufien Viikon kohokohdat

LUT, Wärtsilä ja St1: Power-to-X-ratkaisut tulee nostaa Suomen energia- ja ilmastoratkaisujen ytimeen

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaisi sitä, että Suomi sitoisi hiilidioksidia (CO2) saman verran kuin laskee sitä päästöinä ilmakehään, kaikki yhteiskunnan…

Read more
Posted in recap fi vaufi vaufien Viikon kohokohdat

Energiateollisuus: EU:n 2030 tavoitteet merkittävä tiukennus ilmastopolitiikkaan

Päästöjen vähentäminen edellyttää sähkön käytön tuntuvaa lisäämistä ja investointiympäristön pitämistä ennakoitavana. “Sähköstä tämä ei jää kiinni”, sanoo Leskelä. Euroopan komission ehdotus nostaa EU:n 2030:n päästövähennystavoite…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Uusi keksintö tuottaa energiaa hukkalämmöstä

Huima-hankkeessa etsittiin keinoja hukkalämmön hyödyntämiseksi. Ideakisaan osallistunut porvoolainen Arttu Vuorio näkee keksinnössään valtavan liiketoimintapotentiaalin. Kerkkoossa asuva pellepeloton, Arttu Vuorio, on keksinyt hukkalämmöstä aiheutuvaa virtausta hyödyntävän generaattorin….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Näin Turpeen energiakäytöstä luopuminen auttaisi luontoa ja ilmastoa

Suomessa on valtavasti soita: maa-alastamme noin kolmannes on soita ja turvemaita. Tuosta noin yhdeksän miljoonan hehtaarin alasta turvetuotannossa oli 63 000 hehtaaria vuonna 2018. Vaikka…

Read more
Posted in webfi

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen asetukseen päivityksiä

Kattava lataus- ja kaasuntankkausverkosto on edellytys sähkökäyttöisten ja kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistymiselle. Infrastruktuurituella on lisäksi kannustettu yrityksiä kehittämään ja ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Tuen kohteena ovat…

Read more
Posted in recap fi

Mepit: EU:n tehostettava energian varastointia, jotta hiilestä irtautuminen nopeutuu

Yhä suurempi osuus EU:n energiasta on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Mepit haluavat siksi edistää vetyä tai kotitalouksien akkuja hyödyntäviä varastointiratkaisuja.  Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit esittävät energian…

Read more
Posted in ympäristöuutiset fi

Vanhoille tuulivoimaloille maksetaan tänä vuonna ennätystuet – vuosia sitten solmituista sopimuksista ei päästä täysin eroon vielä 10 vuoteen

Energiavirasto arvioi, että uusiutuvan energian syöttötariffimenot ovat noin 335 miljoonaa euroa tänä vuonna. Energiaviraston arvion mukaan uusiutuvan energian tuotantotuki eli syöttötariffi on tänä vuonna nousemassa…

Read more
Posted in recap fi

IEA:n puhtaan energian huippukokouksen aiheina elpyminen ja innovaatioiden kiihdyttäminen

Kansainvälinen energiajärjestö IEA järjestää 9.7.2020 yhden koronavuoden tärkeimmistä energia- ja ilmastokokouksista YK:n ilmastokokouksen (COP26) siirryttyä ensi vuodelle. Virtuaalisesti järjestettävässä huippukokouksessa keskustellaan laajasta yhteistyöstä, jolla edistetään…

Read more