Tag: Energia

Posted in Vau_viikkokatsaus

VTT rakentaa Euroopan johtavan pilotointikeskuksen puhtaan energian innovaatioille

Liikenteen ja teollisuuden hiilineutraalius edellyttää vahvoja panostuksia yritysten ja tutkimustoimijoiden yhteiseen innovointiin ja pilotointiin. VTT investoi 18 miljoonaa euroa uuteen puhtaan energian pilotointikeskukseen. Tutkimus- ja…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahden kaupungin tilat lämpiävät hiilettömällä kaukolämmöllä

Rakennukset tuottavat merkittävän osan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Euroopan ympäristöpääkaupungissa Lahdessa kaupungin omistamat tilat näyttävät suuntaa muutokselle. Lahden kaupungin julkisista rakennuksista jo 98 prosenttia lämpiää kaukolämmöllä. Fossiilisella…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Pohjoismaissa säästetään paljon energiaa ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla, paljastaa Nordcrawl -työkalu

Keskeinen osa EU:n energia- ja resurssitehokkuuspolitiikkaa ovat ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset. Vaatimusten vaikutukset ovat suuria. Komission teettämässä ekosuunnittelun vaikutusarvioinnissa vuodelta 2019 on arvioitu, että ekosuunnittelun ja…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Öljylämmityksestä luopuminen pienentää Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hiilijalanjälkeä 45 %

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa palvelevaan Tunturi-Lapin luontokeskukseen ja Pallasjärven huoltokeskukseen on asennettu maalämpölaitteistot. Tekniikaltaan edistykselliset aurinkopaneelit saadaan paikallaan syyskuussa. Yhdistämällä lämmitysmenetelmät suuressa luontokeskuksessa ja omakotitaloa vastaavassa huoltokeskuksessa…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Savon Voiman ja Famifarmin yhteistyö pienentää hiilijalanjälkeä puutarhan omassa lämmöntuotannossa

Savon Voima solmi lämpökeskuksen kaukovalvontaan ja painelaitteen käytönvalvontaan liittyvän sopimuksen Joroisissa Järvikylän kartanossa toimivan Famifarmin kanssa. Palvelun kohteena on Famifarmin kolmen megawatin puuperäisiä polttoaineita ja…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Rakennusten käyttämästä energiasta 38 prosenttia oltava jatkossa uusiutuvaa

Hallitus on antanut tänään 9.9.2021 eduskunnalle lakiesityksen, joka sisältää kolme maankäyttö- ja rakennuslakia muuttavaa säännöskokonaisuutta. Lakiesityksen mukaan rakennukseen ostettavasta lämmöstä ja sähköstä vähintään 38 prosenttia…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

EU investoi 122 miljoonaa euroa innovatiivisiin hankkeisiin, joilla pyritään irrottamaan talous hiilestä

Euroopan unioni investoi ensimmäistä kertaa innovaatiorahaston perustamisen jälkeen 118 miljoonaa euroa 32 pieneen innovatiiviseen hankkeeseen 14:ssä EU:n jäsenvaltiossa, Islannissa ja Norjassa. Avustuksilla tuetaan hankkeita, joilla…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

SSAB käynnisti Suomessa tutkimushankkeen terästerästuotannon fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla energialla

SSAB on käynnistänyt Suomessa mittavan tutkimushankkeen, ”FFS – Towards Fossil-free Steel”, jossa yhdessä teollisuus- ja tutkimuskumppaneiden kanssa selvitetään eri ratkaisuja ja vaihtoehtoja fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

EU:n komissiolta kaikkien aikojen ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketti

  EU:n komission 14.7.2021  julkaistava Fit for 55 ilmasto- ja energialainsäädäntöpaketti tavoittelee valmiutta vähentää päästöjä 55 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Paketti pitää…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Energiaturpeen käyttö vähenee edelleen

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus tammi-maaliskuussa oli 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Puupolttoaineiden osuus kasvoi 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mutta energiaturpeen käyttö…

Read more