Yrittäjyyden osaamismerkki tunnustamaan nuorten yrittäjyysosaamista

Hämeenlinnan lyseon lukio, YES-verkosto ja Talous ja nuoret TAT ovat kehittäneet yhteistyössä digitaalisella alustalla suoritettavan Yrittäjyyden osaamismerkin. Osaamismerkin suorittamisen keskiössä ovat kahdeksan näyttötehtävää, jotka voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tarve vahvistaa yrittäjyyteen ja työelämään liittyvää osaamista lukiokoulutuksen aikana on ilmeinen. Yhteiskunnallisen tarpeen lisäksi taustalla on myös opiskelijoiden kasvava toive työelämä- ja yrittäjyystaitojen vahvistamiseksi lukiossa. – Yrittäjyyden osaamismerkillä osoitettava osaaminen on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista, joka koulutuksen järjestäjän on lukiolain mukaan tunnustettava osaksi lukion oppimäärää, toteaa Hämeenlinnan lyseon lukion rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén.– Laatimallamme kriteeripohjaisella yrittäjyyden osaamismerkillä osoitettu osaaminen helpottaa tunnustamista huomattavasti samalla, kun se antaa opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan vaikkapa kesätyötä hakiessaan tai jatko-opinnoissa, Tukkimäki-Hildén jatkaa.

Digitaalinen yrittäjyyden osaamismerkki jäsentää yrittäjyysosaamisen kahdeksaan keskeisimmän yrittäjyyteen liittyvän taidon alle. Taidot perustuvat Euroopan komission vuonna 2016 julkaisemaan Entrepreneurship Competence Framework -julkaisuun, joka voidaan nähdä yrittäjyystaitojen opetuksen perustana Euroopan unionissa.

Osaamismerkin suorittaminen koostuu kahdeksasta erillisestä näyttötehtävästä, joista jokaisessa mitataan jonkin tietyn yrittäjyystaidon hallintaa. Osaamismerkin edellyttämä osaaminen on voinut kertyä esimerkiksi osana oman yrityksen pyörittämistä tai koulutyön ja työharjoittelun yhdistelmässä. Myös erilaiset yrittäjyyskurssit palvelevat osaamismerkin suorittamista.

Opiskelijoille osaamista kokoavasta osaamismerkistä on monenlaista hyötyä. Se auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja tarjoaa vahvan näytön työnhakuun sekä mahdollistaa koulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen hyödyntämisen formaalissa koulutuksessa. – Yrittäjyyden osaamismerkin suorittamisella voidaan joustavoittaa opiskelijoiden opintopolkuja. Opiskelijan ei tarvitse opiskella uudelleen sellaisia asioita, joita hän jo osaa. Yrittäjyyden osaamismerkki tuo näkyväksi opiskelijan osaamista esimerkiksi kouluasteiden välisissä siirtymissä, painottaa Hämeenlinnan lyseon lukion opinto-ohjaaja Anne Ahvenharju.

Yrittäjyyden osaamismerkkiä voidaan hyödyntää myös laajemmin yrittäjyysopintoja kehitettäessä.

Ensimmäinen versio osaamismerkistä syntyi Poluttamo ESR -hankeessa, jonka puitteissa merkkiä pilotoitiin Hämeenlinnan lyseon lukiossa opiskelijoilla. Hankkeen päätyttyä kehitystyötä jatkettiin ja nyt osaamismerkki on valmis pilotoitavaksi muiden lukioiden kanssa. Myös HAMKin liiketalouden tradenomikoulutus pilotoi osaamismerkin tunnistamista ja tunnustamista osana yritteliään korkeakoulun strategista ohjelmaa selvittäen, miten merkki voitaisiin automaattisesti tunnustaa tietyn opintopistemäärän arvoiseksi.

Lukioiden pilotointiin otetaan mukaan enintään 10 lukiota ja pilotointi tapahtuu 8.2.–30.4.2021 välisenä aikana. Pilotointi on lukioille maksutonta.

Lähde: Valtakunnallinen YES ry 

Author: Saara Teirikko