Tampereen korkeakouluyhteisö valittiin mukaan kansainväliseen kiertotalouteen profiloituneiden korkeakoulujen verkostoon

Tampereen korkeakoulujen pitkä työ kiertotalouden ja kestävän kehityksen saralla on saanut merkittävän tunnustuksen: Tampereen korkeakouluyhteisö on hyväksytty mukaan Ellen MacArthurin säätiön kiertotalouden korkeakouluverkostoon. Ellen MacArthurin säätiö (Ellen MacArthur Foundation) edistää siirtymistä kiertotalouteen ja työskentelee tässä muun muassa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ympäri maailmaa. Säätiö kerää verkostoonsa yhteisöjä, jotka toimivat kiertotalouden edistämiseksi.

Säätiö hyväksyi Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisen hakemuksen helmikuussa. Kiertotalouteen profiloituneiden korkeakoulujen verkostoon kuuluu noin viisikymmentä yliopistoa ja korkeakoulua ympäri maailmaa. Tampereen yliopisto on verkoston ensimmäinen suomalainen tiedeyliopisto ja TAMK Suomen toinen ammattikorkeakoulu. Yhteisönä Tampereen korkeakouluyhteisö on verkostossa ainutlaatuinen.

Tampereen korkeakouluyhteisön vahvuuksia verkostoon haettaessa olivat monipuolisuus ja se, miten kiertotalous ja kestävä kehitys ovat mukana kaikessa toiminnassa aina tutkimuksesta opetukseen, projekteihin ja sidosryhmäyhteistyöhön saakka. Hakemuksessa korostettiin koulutuksen, tutkimuksen, soveltavan tutkimuksen, opiskelijayhteistyön ja vaikuttavuuden näkökulmia. Säätiössä arvostettiin korkeakouluyhteisön monipuolista opetusta ja tutkimustoiminnan pitkäjänteisyyttä ja korostettiin korkeakouluyhteisön ainutlaatuisuutta.

Tutustu Ellen MacArthurin säätiön kiertotalouteen profiloituneiden korkeakoulujen verkostoon(linkki)

Lähde: Tampereen korkea­koulut 

Author: Saara Teirikko