Suomelle selkeät suuntaviivat ruokahävikin vähentämiseksi – kansallinen ruokahävikkitiekartta on julkaistu

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut yhteistyössä elintarvikealan toimijoiden kanssa kansallisen ruokahävikkitiekartan, jonka tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa. Tiekartta muodostuu kuudesta keihäänkärjestä, joissa linjataan keinoja ruokahävikin vähentämiseksi Suomessa. Keihäänkärjet jakaantuvat vapaaehtoisiin ja lainsäädännöllisiin ohjauskeinoihin, koulutukseen ja tiedottamiseen, teknologioihin ja liiketoimintamalleihin, ympäristö- ja tuotemuotoiluun, tutkimukseen sekä yhdessä tekemiseen. Jokainen keihäänkärki sisältää tarkempia ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja.

Tiekarttaa ylläpidetään ja päivitetään Tiekartta-hankkeen sivustolla. https://www.luke.fi/ruokahavikkiseuranta/tiekartta/ Tiekartta-sivulle linkitetään ratkaisujen lisäksi tietoa tutkimushankkeista, kehitysprojekteista ja poliittisista linjauksista. Alan toimijat voivat ilmoittaa hävikin vähentämiskeinoista tutkija Inkeri Riipille ([email protected]).

Jatkossa tärkeä osa tiekarttaa on myös hävikkiratkaisuiden vaikuttavuuden arviointi. ”Järjestämme alan toimijoiden yhteisiä työpajoja, joissa luodaan tapoja arvioida, johtavatko ratkaisut hävikin vähentymiseen”, Riipi painottaa. Lisäksi ruokahävikin kokonaismäärää seurataan koko Suomen kattavalla ruokahävikin seurantajärjestelmällä.

Tiekarttaa on työstetty kahden vuoden ajan. Se on syntynyt alan toimijoille järjestettyjen työpajojen, asiantuntijahaastattelujen, kirjallisuusanalyysien ja tutkimusryhmän yhteispanoksena. Tiekarttatyö jatkuu Luken ohjauksessa Elintarvikejäte- ja hävikkiseuranta -hankkeessa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on puolittaa vähittäiskaupan ja kuluttajien ruokahävikki ja vähentää sen syntyä koko elintarvikeketjussa. Euroopan komission päätöksen (2019/1597, 2008/98/EY) mukaan jäsenmaiden on raportoitava elintarvikejätteensä komissiolle vuodesta 2020 lähtien. Ruokahävikkitiekartta on osa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää työtä.

Lähde: Luonnonvarakeskus 

Author: Saara Teirikko