KONE käynnistää uuden innovaatiohankkeen Suomessa tutkiakseen ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia kaupunkiympäristöjä

KONEen uuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukaisia, ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista tukevia ratkaisuja kaupunkiympäristöihin. Hankkeessa ratkotaan kaupungistumisen ekologisia, sosiaalisia sekä taloudellisia haasteita ja mahdollisuuksia yhteistyössä ekosysteemiverkoston kanssa.

Hanke on yksi uusista voittajista Business Finlandin järjestämässä veturiyritysten kilpailussa, jossa haastettiin kansainvälisesti toimivia yritysverkostojen vetureja ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja laajentamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen.

”Hankkeessa kehitetyt teknologiat mahdollistavat uudenlaisten, lisäarvoa tuottavien ratkaisujen, palveluiden ja liiketoimintamallien syntymisen. Projektin aikana ja ratkaisujen kaupallistamisen myötä tavoitteenamme on luoda uusia työpaikkoja ja vientituloja Suomeen. Tämä edellyttää monitieteellistä tutkimusta ja kehitystoimintaa, sekä globaalisti skaalautuvien ekosysteemien luomista parempien kaupunkiympäristöjen kehittämiseksi”, sanoo KONEen Technology Management -yksikön johtaja Rauno Hatakka.

”Ihmisten ja tavaroiden sujuva ja kestävän kehityksen mukainen liikkuminen tulee entistä kriittisemmäksi inklusiivisten, joustavien ja jatkuvasti kehittyvien kaupunkiympäristöjen luomisessa. Sujuva ja kestävä liikkuminen voidaan saavuttaa hyödyntämällä ja yhdistämällä erilaisia datalähteitä – lähtien suunnittelusta ja rakentamisesta rakennusten käyttöön, uudistamiseen ja päivitykseen ja aina niiden hävittämiseen ja kierrättämiseen asti”, jatkaa Hatakka.

Hankkeen avulla KONE tulee yhdessä ekosysteemiverkostonsa kanssa laajentamaan tutkimus- ja kehitystyötä ja innovaatiotoimintoja Suomessa. Innovaatioihin panostaminen tukee suomalaisten tutkimusinstituuttien kilpailukykyä ja koko tutkimusalaa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia olemassa oleville yrityksille ja uusille start-upeille.

KONEen ratkaisut myös tukevat hallituksen tavoitteita tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Globaalisti skaalautuvien ratkaisujen avulla kaupunkiympäristöistä voidaan tehdä kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia. Suomen tehokkaat teolliset ja tutkimukselliset ekosysteemit antavat erinomaisen pohjan näiden tavoitteiden saavuttamiselle.

Lähde: KONE Oyj

 

Author: Tuula Pohjola