AFRYn toteuttamassa pilottihankkeessa Oulun satamassa haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

AFRY toteuttaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) vastuullisen merenkulun pilottihankkeen, jossa selvitetään Oulun sataman laivaliikenteeseen liittyviä jätevirtoja, niiden hallintaa ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Pilotissa on mukana yrityksiä arvoketjun eri osista, mm. laivoja, varustamoita, laivameklareita, satamaoperaattoreita, jätehuoltoyhtiöitä ja kuljetusyrityksiä. AFRY toteuttaa pilottihankkeen kevään 2021 aikana haastattelemalla arvoketjun eri osia ja selvittämällä parhaita käytäntöjä jätteiden helppoon purkamiseen ja hyödyntämiseen kiertotalousratkaisujen avulla.

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen. Päästöt aiheuttavat Itämeren rehevöitymistä, happikatoa ja roskaantumista. Nyt tehtävä pilotti liittyy BSAG:n vastuullisen merenkulun hankkeeseen, joka pyrkii ympäristökuormituksen ja merenkulun ravinnepäästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on merkittävästi kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja ohjeistuksen muutoksen avulla. BSAG:n ohjaama vastuullisen meriliikenteen hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

Lähde: AFRY 

Author: Saara Kämppi