Peukalojokea kunnostettiin K-kalapolut-talkoilla uhanalaisille vaelluskaloille

Itä-Puumalan osakaskunta, K-ryhmä ja WWF talkoilivat Puumalan Peukalojoella 18. kesäkuuta. Talkoissa kunnostettiin käsityönä Peukalojoen uomaa ja siinä sijaitsevan tierummun alaosaa niin, että joki pääsee virtaamaan esteettä ja uhanalaiset vaelluskalat kulkemaan vapaasti koko Peukalojoen alueella.

Noin viiden kilometrin pituinen Peukalojoki laskee vetensä Lieviskäjokeen, joka taas laskee Suuresta Jukajärvestä Lieviskäjärven kautta Saimaaseen. Kyseessä on maakunnallisesti arvokas virtavesikokonaisuus.

Talkoissa rakennettiin Peukalojoen alaosan tierummun alueelle virtavesikaloille kutusoraikkoja ja poikaskivikoita siirtämällä jokeen käsipelillä kiviä ja soraa. Tarkoitus on osaltaan olla luomassa vesistöön uhanalaiselle Saimaan järvitaimenelle luontaista elinaluetta alueelle laaditun, Itä-Puumalan osakaskunnan koordinoiman kunnostussuunnitelman mukaisesti.

Peukalojoen talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut -yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Vuoden lopussa päättyvässä hankkeessa on avattu 24 estettä ja kunnostettu uhanalaisille vaelluskaloille 30 virtavesikohdetta. Ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa vesissä.

Talkoisiin osallistuivat ja talkooväkeä muonittivat Imatran K-Citymarket-kauppiaat Marko ja Sirpa Tujula.

Virtavesien kunnostustalkoissa saadaan nopeasti silmin havaittavia muutoksia aikaan, ja siksi työ on myös erityisen palkitsevaa. Talkoisiin ilmoittautuukin yleensä runsaasti vapaaehtoisia.

Lieviskään laskevan Peukalojoen kunnostuksia on tarkoitus myöhemmin jatkaa. Lieviskässä on aiemmin ollut mylly ja voimalaitos. Niihin kuuluva säännöstelypato poistetaan ja tehdään kaloille esteettömäksi lähitulevaisuudessa alueen osakaskuntien, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Puumalan kunnan laatiman kunnostussuunnitelman mukaisesti.

K-ryhmä ja ympäristöjärjestö WWF tekevät laajaa, monivuotista yhteistyötä Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi ja palauttamiseksi. Yhteistyön tunnistaa “Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

Lähde: WWF Suomi 

Author: Saara Kämppi