Opiskelijat ryhtyvät ratkomaan kiertotalousalan yrityshaasteita Afrikassa

HAMKin ja afrikkalaisten kumppaniyliopistojen opiskelijat selvittävät muun muassa biokaasun ja –hiilen tuottomahdollisuuksia sekä jätekäsittelyn kestävyyttä.

Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat ovat aloittaneet Sustainable Bioeconomy -moduulin, jonka osana selvitetään kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Keniassa, Sambiassa ja Ghanassa. Opiskelijat ratkovat yritystoimeksiantoja monikulttuurisissa tiimeissä virtuaalisesti. Ensimmäisten projektien toimeksiantajat ovat Arctic Kultasuklaa sekä Höyry ja Lämpö Oy.

Arctic Kultasuklaan kanssa jatketaan keväällä aloitettua yhteistyötä, jossa selvitettiin sivuvirtojen hyödyntämistä kaakaontuotannossa viljelyn kestävyyden ja viljelijöiden paremman toimeentulon lisäämiseksi yhteistyössä ghanalaisen yliopiston kanssa. Opiskelijat selvittävät muun muassa, miten viljelystä jäävästä biomassasta voisi tuottaa biokaasua tai biohiiltä paikallisilla pienlaitoksilla sekä sitä, miten sukupuolten välistä tasa-arvoa voisi lisätä toimialalla.

Osa opiskelijoista alkaa selvittää jätteenkäsittelyyn ja -kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa Keniassa ja Sambiassa Höyry ja Lämpö Oy:n toimeksiantona. Jätekäsittelyn kestävyyden parantamiseksi opiskelijat pääsevät selvittämään jätteenkäsittelyn nykytilaa ja etsimään taloudellisesti kannattavia keinoja materiaalikierrätyksen edistämiseksi sekä puhtaan energian tuottamiseksi jätteistä.

Yritystoimeksiannot ovat uusi tapa oppia monelle kumppaniyliopistolle, joissa opetus tapahtuu pääasiassa massaluentojen ja kirjatenttien kautta. Käytännöllisten projektien ja yritysedustajien mentoroinnin avulla opiskelijoiden on kuitenkin otettava vastuu omasta oppimisestaan, mikä usein lisää motivaatiota. Substanssin lisäksi opiskelijat oppivat muun muassa itseohjautuvuutta, innovatiivisuutta ja ryhmätyötaitoja. ”Onnistuneessa ryhmätyössä on ratkaisevan tärkeää, että opiskelijat pyrkivät ymmärtämään toistensa kulttuureja”, projektipäällikkö Eija Laitinen muistuttaa.

Toimeksiannot esiteltiin hybriditapahtumassa Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa. Tilaisuuteen osallistui yli 20 opiskelijaa paikan päällä ja 60 etäyhteyden välityksellä. Keniassa ja Sambiassa toteutettava Solid Waste Management -projekti on osa HAMK Bio -tutkimusyksikön koordinoimaa PBL-BioAfrica-hanketta, jota rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Lähde: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 

 

Author: Saara Kämppi