Omalle pihalle “personal trainer” – 25 hämeenlinnalaispihaa valitaan seurantatutkimukseen

Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja Edu -tutkimusyksiköissä on käynnissä pihaan ja puutarhaan liittyvä kyselytutkimus, joihin vastanneilla on mahdollisuus hakea mukaan seurantatutkimukseen. Seurantatutkimukseen valitut pihat saavat pihapuuntaimen ja pihakohtaisen “valmentajan”, jonka kanssa kehitetään oman pihan kaupunkiviljelyä ja hiilen sidontaa. Seurantatutkimus on kohdistettu Hämeenlinnan kaupunkialueen pientaloasukkaille. Osallistumishalukkuudesta voi kertoa pihaan ja puutarhaan liittyviä ajatuksia kartoittavan kyselyn lopussa. Vastausaikaa on toukokuun loppuun saakka. Seurantatutkimukseen voidaan ottaa mukaan noin 25 pihaa.

Mukaan valitut pihat saavat pihakohtaisen “valmentajan”, jonka kanssa kehitetään oman pihaa kokonaisuutena, mutta erityisesti tunnustellen mahdollisuuksia tukea kaupunkiviljelyä ja hiilen sidontaa. Mukaan tuleville pihoille tehdään alkukatselmus. Lisäksi pihavalmentaja auttaa ja tukee pihan suunnitteluun ja hoitoon liittyvässä päätöksenteossa ja tietopohjan rakentamisessa. “Pihavalmentaja on ikäänkuin oman pihan personal trainer, jossa asukas itse tekee työtä mutta saa vinkkejä, neuvoja ja apua läpi koko kasvukauden. Ohjattaville asukkaille voidaan esimerkiksi tehdä verkkotapaamisryhmä, jossa vertaillaan pihan edistymistä hiilensidonnan ja ruuantuotannon näkökulmasta. Pihan ei tarvitse olla viimeisen päälle puunattu paratiisi, vaan ihan tavallinen hämeenlinnalainen käyttöpiha sopii hyvin. Piha voi siis olla uusi, unohdettu tai silmäterä”, kertoo HAMK Bion tutkijayliopettaja ja Kaupunkiviljelystä järkiruokaa -hankkeen projektipäällikkö Outi Tahvonen.

Seurantatutkimus alkaa vielä tänä keväänä ja jatkuu kasvukauden 2020 ajan. Kysely ja seurantatutkimus toteutetaan Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Bio- ja HAMK Edu -tutkimusyksiköiden yhteistyönä, jolloin tutkimuksessa yhdistyy ihmistieteinen ja biologinen lähestymistapa. Kysely ja seurantatutkimus ovat osa Kaupunkiviljelystä järkiruokaa– ja Carbon 4.0 -hankkeita. Aiemmin aiheesta on kerrottu muun muassa tässä tiedotteessa.

Lähde: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Author: Saara Kämppi