Mikä ilmastolaki? Nämä viisi asiaa kannattaa tietää lain uudistamisesta

Vuonna 2015 Suomessa iloittiin, kun ilmastolaki astui voimaan ja Suomen päästövähennystavoite saatiin kirjattua. Lain mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia verrattuna vuoteen 1990. Lisäksi ilmastolaissa on määritelty, miten päästövähennyksiin johtavia suunnitelmia laaditaan ja ilmastotoimien toteutumista seurataan.

Vuoden 2015 jälkeen on kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon. Helleaallot, tulvat, metsäpalot ja muuta sään ääri-ilmiöt ovat koetelleet ihmisiä ja luontoa ympäri maailmaa. Ilmastolaki onkin päivitettävä vastaamaan nykytilannetta. Huolena on esimerkiksi lain liian alhainen tavoitetaso.

Ilmastolain uudistus kuuluu Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. Luonnos uudeksi laiksi oli julkisella kommenttikierroksella kesällä. Yli 400 tahoa, mukaan lukien WWF Suomi, jätti lausunnon luonnoksesta.

Listasimme viisi asiaa, jotka ilmastolain uudistuksesta on hyvä tietää – Lue ne täältä: WWF Suomi 

Lähde: WWF Suomi 

 

Author: Saara Kämppi