Lakialoite uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseksi eteni päättäjien pöydälle

Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa esitetään metsästyslakia muutettavaksi siten, että uhanalaiseksi luokiteltu riistalaji olisi aina rauhoitettu. Tällä hetkellä esimerkiksi osa Suomessa pesivistä vesilinnuista on luokiteltu uhanalaiseksi jo kolmessa arvioinnissa peräkkäin niiden jatkuvan ja voimakkaan taantumisen vuoksi. Näitäkin lajeja, kuten heinätavia ja tukkasotkaa, saa silti edelleen metsästää rajoituksetta. Muutamat aktiiviset lintuharrastajat käynnistivät elokuussa aloitteen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi. Muun muassa WWF ja BirdLife ovat edistäneet allekirjoitusten keräämistä.

Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole kieltää metsästystä pysyvästi, vaan parantaa metsästyksen sääntelyä siten, että taantumisen takia uhanalaiselle kannalle annetaan mahdollisuus elpyä ajoissa. Liian vähiin huvenneen kannan palauttaminen metsästystä kestävälle tasolle on äärimmäisen vaikeaa ja kallista. Suomen on kannettava vastuunsa myös kansainvälisestä lajien suojelusta. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi luokitellun allin rajoitettukaan metsästys ei ole nykytilanteessa kestävää, sillä lajia uhkaa yhä pahemmin myös arktisten alueiden lämpeneminen. Talvien leudontumisen myötä Suomessa talvehtivien allien määrät ovat viime vuosina kasvaneet kokonaiskannan laskusta huolimatta, joten kansainvälisen näkökulman huomioiminen metsästyksen sääntelyssä on erityisen tärkeää.

Vaikka metsästyksen sääntely on tärkeä ja välttämätön ensiaskel uhanalaisten riistalajien elpymiseksi, sen rinnalle tarvitaan myös muita keinoja. Vain lajien elinympäristöjä hoitamalla ja kunnostamalla niiden elinmahdollisuudet voidaan turvata pysyvästi.

Lähde: WWF Suomi

Author: Riikka Pasanen