Lahti tekee vaikuttavia ilmastotoimia

Lahti on viisaasti keskittynyt kaikkein vaikuttavimpiin ilmastotoimiin. Niitä ovat etenkin energiatehokkuuden parantaminen ja paikallisesti uusiutuvilla tuotetun lämmön osuuden nostaminen.

Lahden kaupunki käynnisti Energiavalinta-palvelun verkkoon vuonna 2016. Avoimia datoja hyödyntävän laskurin ja tarjouspyyntökoneen tarkoituksena on kannustaa kansalaisia kunnostamaan kiinteistöjään tarjoamalla heille tietoa mahdollisista taloudellisista ja hiilidioksidipäästöjen säästöistä seitsemällä eri energiavaihtoehdolla. Nyt muutama vuosi myöhemmin laskuria on päivitetty ja sen avulla mm. kannustetaan öljyllä kiinteistöjään lämmittäviä vaihtamaan kestävämpään energiaan. Ks. www.energiavalinta.fi.

Muitakin ilmastopäästöjä vähentäviä toimia tarvitaan. Seuraavaksi merkittävimpiä toimia päästövähennyspotentiaalin kannalta ovat esimerkiksi sähkö- ja biokaasuautojen lisäämisen toimet, kysyntäjouston käyttöönotot sekä jalankulun ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuden noston toimet. Lisäksi hiilinielujen vahvistamista tarvitaan.

Lahti Covenant of Mayorsin uutisissa: https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1784-supporting-citizens%E2%80%99-choices-for-more-energy-efficient-buildings.html

Lähde: Lahden Kaupunki

Author: Saara Kämppi