Lahtelainen yhdistystoiminta on aktiivista, monipuolista ja innovatiivista

Keväällä 2021 toteutettu Yhdistyskysely aktivoi lahtelaisia yhdistyksiä pohtimaan sekä omaa toimintaansa että yhteistyön kehittämistä Lahden kaupungin kanssa. Kyselyyn vastasi 75 yhdistystä, jotka edustivat monipuolisesti kaikkia toimialoja. Kyselyssä kävi ilmi, että vastanneilla yhdistyksillä on keskimäärin kuusi erilaista toimintamuotoa, joista yleisimpiä ovat tapahtumatuotanto, sekä virkistys- ja vapaaehtoistoiminta.

Kyselyssä kartoitettiin yhdistysten toiminnan kivijalkaa talouden, tilakysymysten sekä muun saadun tuen osalta. Yhdistykset rahoittavat toimintaansa pääasiassa jäsenmaksuilla, kaupungilta saadulla avustuksella sekä omilla varainhankintatoimilla. Lisätukea kaivataan erityisesti jäsenhankintaan, viestintään ja markkinointiin sekä tapahtumien järjestämiseen. Kaupungin mahdollistaman taloudellisen tuen perusteet ovat yhdistyksillä pääosin selvillä, joskin käytettävissä olevien tilojen osalta perusteet ja käytänteet ovat selkeitä vain noin puolelle kyselyyn vastanneista yhdistyksistä. Samoin kaivataan helpommin löytyviä yhteystietoja niille kaupungin työntekijöille, joihin voi olla yhteydessä yhdistysasioissa.

Yhteistyö kaupungin kanssa koetaan tärkeäksi ja sen kehittämiseen löytyy motivaatiota sekä ideoita. Hyvin tai kohtalaisesti toimivat vuosiavustusten haku, tilayhteistyö sekä mm. yhdistysilloista tiedottaminen. Eniten kehittämistarvetta nähtiin tapahtumien esiintyjähaun, yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemisen sekä projektiavustusten hakemisen suhteen. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tavoitteista on yhteistyön kehittäminen esimerkiksi kaupungin yhdistys- ja järjestökoordinaattorin avulla. Lahden kaupunki on jo ottanut koppia yhdistysten kehittämisideoista. Uudistuksia voi nähdä mm. lahti.fi/osallistujavaikuta -verkkosivuilla, jonne on kerätty tiivis infopaketti myös yhdistysten tueksi.

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Riikka Pasanen