LAB-ammattikorkeakoulussa käynnistyi tekstiilien erilliskeräyksen valmistelu- ja pilotointiprojekti

Tekstiilien erilliskeräys tulee pakolliseksi EU-alueella vuoden 2025 alussa. Ennen lakimuutosta maiden on päätettävä mitä erilliskerätylle tekstiilijätteelle tehdään, ja miten poistotekstiilin jätevirtoja hyödynnetään. Suomessa tekstiilien erilliskeräys tullaan todennäköisesti aloittamaan jo vuoden 2023 alussa.

Päijät-Hämeen osalta toiminnan tarkempi suunnittelu ja pilotointi on alkanut toukokuussa käynnistyneen Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -projektin myötä. Tämä on LAB-ammattikorkeakoulun, Salpakierto Oy:n ja Harjulan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti, jota rahoittaa Päijät-Hämeen liitto.

Projekti kestää vuoden ja sen aikana kartoitetaan mahdollisuuksia tekstiilien erilliskeräyksen parhaaseen alueelliseen järjestämiseen. Projektin aikana luodaan alueellista yhteistyökumppaneiden verkostoa ja kehitetään toimintaa, sekä selvitetään työllistämismahdollisuuksia ja työllistymispolkuja tekstiilien keräyksen ja alkulajittelun eri tehtävissä.

Viime aikoina on kiinnitetty enemmän huomiota siihen, mitä tekstiileille tapahtuu sen jälkeen, kun ne poistetaan käytöstä. Ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi ja hiilineutraalisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tulee löytää uusia ratkaisuja ympäristöä kuluttavien nykytottumusten tilalle.

Suomen Ympäristökeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan pelkästään Suomessa poistetaan käytöstä vuosittain 71,2 miljoonaa kiloa tekstiilejä. Näistä erilliskeräykseen saadaan noin viidennes. Valtaosa (80%) käytetyistä tekstiileistä päätyy energiakäyttöön ja osa jopa kaatopaikalle.

Ympäristön kannalta huomattavasti parempia vaihtoehtoja olisivat tekstiilien uudelleenkäyttö ja kierrätys. Niiden avulla olisi mahdollista vähentää tekstiilien tuotantoa neitseellisistä raaka-aineista, lisäksi kierrätyksen tehostamisen avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

Author: Saara Kämppi