Kehitä tai kuihdu

Innovaatiotiimi järjesti Helsinki Business College Oy:n hankepäivän 8.10.2021 teemalla: Kehitä tai kuihdu. Aiheesta alusti uuden äärelle jatkuvasti pyrkivä kehittämisen monitoiminainen, yrittäjä ja kirjailija, Jaana Villanen. Jaana, kuten me kaikki uskomme uteliaaseen mieleen sekä ihmisen että yrityksen elinikäiseen oppimiseen ja kehittymisen mahdollisuuteen. Omaa kehittämismieltään voi kehittää, ja asioihin voi suhtautua jatkossa mieluummin mahdollistaen ja pohtimalla: Mitä jos?

Hanketorilla oli mahdollista tutustua olemassa oleviin hankkeisiin, ja kenties löytää puhutteleva kehittämisteema tai arkea helpottava toimintatapa tai idea. Hankkeita oli esillä 28 ja ne oli ryhmitelty isompien strategisten kokonaisuuksien: Yhteiskunnallinen kehittäminen, yritysten kehittäminen ja sisäinen kehittäminen pohjalta. Päivään osallistui 120 HBC:läistä. Kerättyjen palautteiden perusteella kehittäminen koetaan meillä arvokkaaksi ja tärkeäksi ja aiheen ääreen toivotaan pysähtymistä jatkossakin. Uusia kehittämisideoita saimme yhteensä 44, joista lisää myöhemmin.

Tarjolla oli yhteistä ajattelua, idearikasta kehittämistä ja tehokasta oppimista. Ja palautettakin kerättiin. Tilaisuuden tunnelma ja hyöty koettiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta loistavaksi ja hyödylliseksi. Seuraavan kerran yhteinen hanketori järjestetään lokakuussa 2022.
Päivän aluksi väki sai arvioida omaa innovaatio- ja kehittämisosaamistaan Lapin ammattikorkeakoulussa kehitetyn mittariston avulla. Innovaatio-osaamisen arviointityökalu on itsearviointilomake, joka koostuu viidestä osa-alueesta: Luova ongelmanratkaisukyky, kokonaisvaltaisuus, päämäärätietoisuus, yhteistyökyky ja verkosto-osaaminen. Innovaatio-osaaminen ei ole ainoastaan innovaatioiden tuottamista vaan myös kykyä hallita uudenlaisia työelämätaitoja yksilö-, yhteisö- ja verkostotasolla. Päivi Mastosaaren toimittamaan teokseen voi tutustua tästä linkistä. Tulosten perusteella huomattiin, että innovaatio- ja kehittämisosaamista voi ja kannattaa päämäärätietoisesti ja systemaattisesti kehittää, samoin omaa asennettaan kehittämiseen.

Lähde: Business College

Author: Riikka Pasanen