Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatio on uudistunut

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiouudistus astui voimaan lokakuun alussa. Uudistuksella yhteenkuuluvat toiminnat on saatu lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on entistä toimivampi organisaatio. Kaupunkiympäristön palvelualueella on nyt kolme vastuualuetta: kaupunkisuunnittelun vastuualue, kaupunkitekniikan vastuualue ja rakennus- ja ympäristövalvonta.

Kaupunkisuunnittelun vastuualueeseen kuuluvat maa- ja asuntopolitiikka, yleis- ja asemakaavoitus, kiinteistömuodostus, paikkatietopalvelut ja maastomittaus. Uutena palveluyksikkönä on kaupunki-infran suunnittelu, joka vastaa liikenne-, katu- ja vihersuunnittelusta sekä julkisesta taiteesta. Lisäksi kaupunkisuunnitteluun perustettiin hanketiimi, joka vastaa muun muassa aluehankkeiden projektijohdosta sekä kestävästä kaupunkiliikkumisesta. Vastuualueen johdossa on suunnittelujohtaja Petri Honkanen.

Kaupunkitekniikan vastuualueella on neljä palveluyksikköä: rakentaminen, kunnossapito, alueiden käytön hallinta sekä joukkoliikenne. Vastuualueen johdossa on kaupungininsinööri Mika Lastikka. Rakennus- ja ympäristövalvontaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, ympäristöterveys ja jätehuolto. Vastuualueen johdossa on rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Mika Kemppainen. Uusina päälliköinä palveluyksiköissä aloittivat kaupunki-infran suunnittelussa suunnittelupäällikkö Pirkko-Leena Jakonen, rakentamisessa rakennuttamispäällikkö Jani Tuhkanen, kunnossapidossa kunnossapitopäällikkö Pasi Leppäaho ja alueiden käytön hallinnassa aluepäällikkö Kristiina Virolainen.

Lähde: Lahden kaupunki

Author: Riikka Pasanen