Hyvinvointialaa kehitetään teknologian avulla

LAB-ammattikorkeakoulun kotisimulaatiotilassa olevaa teknologiaa hyödynnetään sekä opinnoissa että työelämän kehittämisessä. Tavoitteena on, että opiskelijat ja yhteistyökumppanit voivat kehittää tulevaisuuden työelämää tilassa käytössä olevan teknologian avulla.

– Videokuvapuhelimen avulla ikääntyvän on turvallista olla yhteydessä omaisiin tai hoitohenkilökuntaan.
– Älysormuksia käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tutkimustyössä. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään teknologiasta saatavaa dataa ja miettimään erilaisia tapoja käyttää sormuksen keräämää tietoa hoitotyössä.
– Vuoteeseen asennettu anturi rekisteröi aikaa, jonka henkilö viettää sängyssään. Anturin keräämän datan perusteella voidaan tehdä päätelmiä hyvinvoinnin muutoksista ja mahdollisesti tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
– Kotihoidon työntekijöiden kiirepiikit osuvat usein tyypillisiin lääkkeidenottoajankohtiin. Automaattisen lääkkeiden annostelijan ansiosta yhä useampi asiakas pystyy ottamaan lääkkeensä itsenäisesti juuri oikeaan aikaan.
– Paikantavan turvapuhelimen toiminta perustuu GPS-signaaliin. Laite hälyttää tarvittaessa automaattisesti, mikäli henkilö kaatuu tai poistuu ennalta määritellyltä lähialueelta.
– LABin tilojen fysioterapialaitteita hyödynnetään yläraajojen interaktiivisessa terapiassa ja mittauksessa. Mittaustulosten perusteella voidaan suunnitella yksilöllisiä harjoitteita, jotka perustuvat pelillisyyteen.
– Turvalaitteiden sensorit rekisteröivät asukkaan toimintoja, kuten ovien availua, uunin käyttöä tai sängyssä oloa. Tämä sensori rekisteröi, kuinka usein jääkaapin ovi avataan ja mihin aikaan.
– Älylusikka on kehitetty avuksi itsenäiseen ruokailuun, mikäli käden vapina haittaa ruokailua. Lusikassa oleva stabilaattori tasoittaa käden vapinaa ja pyrkii vähentämään ruokailuhetkiin liittyvää stressiä.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

 

Author: Saara Kämppi