HSY mittaa ilmanlaatua uusissa kohteissa pääkaupunkiseudulla vuonna 2021

Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän paikka vaihtui vuoden 2021 ajaksi Helsingissä Katajanokalle ja Töölöntulliin, Espoossa Matinkylään ja Vantaalla Ruskeasantaan. – Osa HSY:n ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä ja osan paikkaa siirrämme vuoden tai parin välein. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, joten niiden mittaustuloksista näemme ilmanlaadun kehityksen. Siirrettävien asemien avulla saamme mitattua ilmanlaatua kattavasti useilta eri alueilta, kertoo ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen Helsingin seudun ympäristöpalveluista. HSY huolehtii jäsenkuntiensa ilmanlaadun seurannasta.

Tänä vuonna pääkaupunkiseudun siirrettävät asemat mittaavat ilmanlaatua Helsingissä Katajanokalla ja Töölöntullissa, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Ruskeasannassa. Lisäksi yksi siirrettävä asema sijaitsee vuoden 2021 ajan Hyvinkäällä. Katajanokan satama-alueella HSY selvittää, minkälainen vaikutus laivoilla ja alueen liikenteellä on ilmanlaatuun. Töölöntullin asema sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 55-57. Sen avulla saadaan tietoa siitä, millainen ilmanlaatu on rakennusten reunustamalla, vilkkaasti liikennöidyllä katualueella. Matinkylän mittaukset Länsiväylän läheisyydessä kertovat vilkasliikenteisen väylän vaikutuksesta. Ruskeasanta on puolestaan pientaloaluetta, jossa mittaukset antavat tietoa puunpolton päästöjen vaikutuksesta ilmanlaatuun.- Ilmansaasteista voivat saada oireita erityisesti hengitys- ja sydänsairaat, iäkkäät ihmiset sekä pienet lapset. Heitä on noin 20 prosenttia väestöstä. Altistumista voi välttää seuraamalla ilmanlaatutilannetta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu, Manninen sanoo.

Muualla Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjalla, Kullervonkadulla. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan keskusta-alueen yleistä ilmanlaatua. Toinen mittausasema Uudellamaalla vaihtaa paikkaa vuosittain. Tänä vuonna mittausasema sijaitsee Hyvinkäällä Kauppalankadulla. Hyvinkään mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen keskusta-alueen ilmanlaatua.

HSY:llä on 11 ilmanlaadun mittausasemaa pääkaupunkiseudulla ja kaksi muualla Uudellamaalla. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita ja niillä mitataan useaa eri ilmansaastetta. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.

Töölöntullissa ja Matinkylässä mitataan typpidioksidin ja eri kokoisten hiukkasten pitoisuuksia. Katajanokalla mitataan edellisten lisäksi myös rikkidioksidin pitoisuuksia. Ruskeasannassa mitataan mm. pienhiukkasten, mustan hiilen ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Hyvinkään mittausasemalla puolestaan mitataan typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Pysyvät ilmanlaadun mittausasemat sijaitsevat Helsingissä osoitteissa Mannerheimintie 5 ja Mäkelänkatu 50 sekä Kallion urheilukentällä ja Vartiokylässä. Espoossa ilmanlaatua mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa. Vantaalla pysyvä mittausasema sijaitsee Tikkurilassa.

Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla useissa eri paikoissa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Lähde: HSY 

Author: Saara Teirikko