HSY kirittää kierrätystä – lajittelu helpottuu tuhansissa kiinteistöissä keväällä

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tavoitteena on nostaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteiden kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tähän asti yli puolet kotien jätteestä on vielä sekajätettä, jossa on runsaasti kierrätyskelpoista materiaalia. Kotitalouksien kierrätystä vauhditetaan erityisesti uusilla jäteastioilla, jotka mahdollistavat aiempaa helpomman jätteiden lajittelun.

Erityisesti biojätteen lajittelun toivotaan lisääntyvän, sillä jopa kolmannes kotien sekajätepusseista on biojätettä tällä hetkellä. Biojätettä ei kerätä kierrätyspisteissä. Biojätteen kierrätyksellä on monia hyötyjä ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta, sillä biojätteestä saadaan sekä multaa että biokaasua. Mullan mukana arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palautuvat kiertoon.

HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partin usko asukkaiden kierrätysintoon on vahva. Asukkaiden kierrätysintoon vastataan keväällä, kun kaikissa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alkaa biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys. Kiinteistöt, joissa asuntoja on 10–19, saavat nykyisten keräysastioiden lisäksi erilliset astiat pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten lajitteluun. Tätä suuremmat asuinkiinteistöt voivat viimeistään nyt aloittaa muovipakkausten keräyksen, sillä niillekin tulee nyt keräysastia kaikkiin taloyhtiöihin. Muutos koskee lähes 6 000 asuintaloa.

Pienissä 5–9 asunnon kiinteistöissä kierrätystä helpottaa uudenlainen monilokeroastia. Yksi jäteastia neljälle eri pakkausmateriaalille mahdollistaa tehokkaan lajittelun kiinteistöjen rajatuissa jätetiloissa. Asukkaat voivat lajitella astian eri lokeroihin muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetallin. Monilokeroastia tyhjennetään yhdellä kertaa nelilokeroiseen jäteautoon.

Asukkaiden lajittelemat jätteet hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineina. Jätteiden lajittelun tehostaminen lisää kiertoon saatavan materiaalin määrää. Tehokkaampi lajittelu voi olla taloyhtiöille myös kustannussäästö.

Lisätietoa uusista jäteastioista on koottu osoitteeseen hsy.fi/uudetjateastiat.

Lähde: HSY 

Author: Saara Kämppi