Biojätteen, kartongin ja muovipakkausten määrät lisääntyivät vuonna 2020

Palveluiden jätemäärät vähenivät viime vuonna, kun taas kotitalouksien jätemäärät kasvoivat mahdollisesti sen vuoksi, että ihmiset oleskelivat paljon kotona. Biojätettä, kartonkia ja muovia lajiteltiin HSY:n laskelman mukaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksissa viime vuonna enemmän kuin aikaisempina vuosina. Samalla myös sekajätemäärät kasvoivat. Kotitalouksien jätteistä kierrätettiin 45 prosenttia. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laskenut pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen ja yhdyskuntajätteen jätemäärät sekä kierrätysasteet vuodelta 2020.

Laskelmien mukaan kotitalouksissa syntyi jätteitä 346 000 tonnia. Asukasta kohden laskettuna kotitalousjätettä syntyi 280 kiloa, joka on 14 kiloa enemmän kuin vuonna 2019. Samalla kun kotitalousjätemäärät ovat kasvaneet, palvelualojen ovat puolestaan laskeneet. Tämä voi osittain johtua siitä, että pandemian takia palvelut ovat toimineet rajoitetusti, ja asukkaat ovat oleskelleet tavallista enemmän kotona. Kierrätysasteen laskennassa on huomioitu ensimmäistä kertaa rejektit uuden jäteasetuksen ja EU:n laskentasääntöjen mukaisesti. Näin laskennasta on otettu pois esimerkiksi se osa, joka seulotaan pois kierrätysprosessista kuten biojätteeseen laitettu muovi. Nyt laskenta kuvaa aikaisempaa paremmin sitä osuutta materiaaleista, jotka päätyvät oikeasti kiertoon. Tämän takia näyttää siltä, että kierrätysaste olisi laskenut, vaikka erilliskerätyn jätteen osuus on hieman kasvanut.

Vuodesta 2021 alkaen tuhansien kotitalouksien lajittelu- ja kierrätysmahdollisuudet ovat helpottuneet, kun HSY käynnisti pakkaus- ja biojätteen keräyksen kaikissa vähintään viiden asunnon kiinteistöissä. Asukkaiden lajitteluaktiivisuudella onkin tärkeä merkitys kierrätysasteen nostamisessa. HSY on tehnyt paljon työtä lisätäkseen lajittelua tarjoamalla muun muassa lajitteluneuvontaa, ympäristökasvatusta, oppaita ja kampanjoita.

Hyvät trendit, kuten jätteen väheneminen, voivat puolestaan hidastaa kierrätysasteen nousua. Tästä on esimerkkinä massaltaan painava paperijäte, jonka määrän väheneminen painaa myös kierrätysastetta herkästi alaspäin. Kotitalousjätteet sisältävät asumisessa syntyvät kulutusperäiset jätteet. Yhdyskuntajätteisiin kuuluvat kotitalousjätteen lisäksi myös julkisten ja yksityisten palveluiden jätteet. Näitä ovat esimerkiksi koulujen, toimistojen, ravintoloiden, kaupan ja asumispalveluyksiköiden vastaavat jätteet.

Lähde: HSY

Author: Riikka Pasanen