Aikuiskoulutuksen teemavuosi starttasi Tredussa

Tredussa opiskelee noin 9 000 aikuisopiskelijaa vuodessa. Aikuisopiskelijaksi määritellään yli 20 vuotta täyttäneet ja työelämässä toimivat. Aikuisopiskelu on osa jatkuvan oppimisen kokonaisuutta ja kohderyhmänä ovat alanvaihtajat, työnhakijat ja muut osaamisen täydentämistä tarvitsevat.

Tredun aikuiskoulutuksen teemavuotena 2021 aikuiset näkyvät vahvemmin Tredun markkinoinnissa ja tälle kohderyhmälle terävöitetään palveluja yhdessä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Aikuiskoulutuksen teemavuosi kerää aiheen ympärille koko Tredun oppilaitoksen. Teemavuoden kick off järjestettiin 23.2.2021 Tredun koulutusfoorumissa. Ponnistukseen osallistuvat niin koulutusalat, Tredun yritys- ja työnantajapalvelut, viestintä- ja markkinointi kuin johtoporras. Jo nyt Treduun on jatkuva haku, mutta tavoitteena on kehittää ja vahvistaa entisestään toimenpiteitä, joilla Tredun aikuiskoulutusten tunnettuutta parannetaan, lisätään tarjooman houkuttelevuutta ja tehostetaan hakeutumista.

Tredussa seurataan tiiviisti yrityskentän kuulumisia. Tähän on otettu avuksi reaaliaikainen yritystietokanta Vainu. Lisäksi Tredussa on käynnissä tuotteistamisprojekti, jonka avulla koulutusaloille tarjotaan apua uusien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen työelämän vaatimuksia silmällä pitäen. Koulutuksia toteutetaan yhä enemmän puhtaasti verkossa ja niin, että osaamista pystyy hankkimaan ketterästi työn ohessa. Parhaillaan mm. rakennetaan kesäoppisopimuksia yritysten kanssa. Nämä ovat aikuisillekin oiva keino hankkia osaamista työtä tekemällä.

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu starttaa 1.3.2021. Tredu on valmistautunut kokeiluun viime syksystä asti. Yhteistyötä on syvennetty Tampereen työllisyys- ja kasvupalveluiden ja seutukuntien työllisyystoimijoiden kanssa entisestään mm. räätälöimällä työnhakijoille uusia palvelukokonaisuuksia. Näistä esimerkkeinä ovat uraohjauspalvelu, osaamiskartoitukset ja koulutusalojen Kurkistukset. Lisäksi työnhakijoille on suunniteltu tutkinnon osa -tavoitteisia, nopeasti työllistäviä koulutuksia ja tehostettu palveluita vieraskielisille.

Lähde: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

Author: Saara Teirikko