Category: Affiliates' news in Finnish

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tiesitkö tätä lumileopardista? Kokosimme 6 faktaa uhanalaisesta kissaeläimestä

Uhanalaisen lumileopardin elämästä ei tiedetä vielä läheskään kaikkea, ja yli 70 prosenttia kissapedon elinympäristöistä on edelleen tutkimatonta maaperää. Uusi tieto auttaisi lajin suojelussa. Lumileopardin elinalueet…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kaupungintalon työmaa-aitoihin taidetta

Kaupungintalon työmaa-aitoja elävöittää maalaustaide. Teokset valmistuvat lokakuun aikana ja ne ovat osa pilottia, jolla pyritään siistimään työmaa-aitojen ilmettä. Maalaustaide sijoittuu kaupungintalon puiston ja Mariankadun puoleisiin…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnat uudistuvat

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan. Viime vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutusten opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä useita erilaisia valintakokeita, mikä on näyttäytynyt hakijalle…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kau­pun­gin­val­tuus­to jat­kaa Lah­den st­ra­te­gian päi­vi­tys­tä

Kaupunginvaltuusto jatkaa strategiatyötä valtuustoseminaarissa 21.–22.10. Kaksipäiväisessä seminaarissa käydään lisäksi läpi kaupungin hankinnat ja vuoden 2022 talousarviota erityisesti tulojen osalta. Lahden kaupunki päivittää strategiaansa kuluvalle valtuustokaudelle….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Au­ta mei­tä vaa­li­maan vi­he­ra­luei­tam­me – vas­taa ky­se­lyyn!

Kyselyllä selvitämme näkemyksiä siitä, missä sijaitsevat Lahden arvostetuimmat viheraluekohteet ja mitä niissä erityisesti arvostetaan. Vastaamalla kyselyyn autat meitä vaalimaan arvokkaita alueitamme. Pohdimme kaupungin viheralueisiin kohdistuvien…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kodin jätelajittelu ulos allaskaapista: HSY:n vinkit näppärään ja tyylikkääseen lajitteluun

HSY:n asukaskyselyn mukaan kotitalouksien lajittelumotivaatiota vähentää tilanpuute ja se, että kotona ei ole riittävästi lajitteluastioita. Erilaisiin koteihin ja elämäntilanteisiin on tarjolla paljon lajittelua helpottavia ratkaisuja….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

RUN -Eurooppa-yliopiston väkeä ensi kertaa HAMKiin

Hämeen ammattikorkeakoulussa järjestetään 25.–29.10. ensimmäistä kertaa RUN -Eurooppa-yliopiston superviikko, joka tuo Hämeenlinnaan noin 80 vierasta eri puolilta Eurooppaa. Superviikon aikana joukko RUN -Eurooppa-yliopiston kumppanikorkeakoulujen opiskelijoita…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kau­pun­gin­joh­ta­ja haas­tat­te­li pe­rus­kou­lu­lai­sia – nuor­ten mie­les­tä Lah­ti on hy­vä paik­ka

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen keskusteli lahtelaisten peruskoululaisten kanssa Lahdesta, ympäristöpääkaupungista ja toiveista Lahden tulevaisuuteen. Nuorten mielestä Lahdessa on kaikkea. Kaupunginjohtaja kysyy -livelähetys järjestettiin ensimmäistä kertaa 11.10….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ministerit hyväksyivät suunnitelman Itämeren suojelemiseksi – WWF vaatii nyt valtioilta sitoutumista ja rahoitusta

Itämeren rantavaltiot ja EU hyväksyivät tänään Itämeren suojelemiseksi laaditun toimintaohjelman. WWF vaatii nyt valtioita sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon ja turvaamaan sen riittävän rahoituksen. Itämeren suojelun toimintaohjelman…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Orimattilassa luodaan valoa ja iloa syksyn pimeyteen taiteen keinoin

Valotaiteen syksy tuo taideteoksia Orimattilan taidemuseolle ja ulkotiloihin ympäri keskustaa loka-marraskuussa. Valotaideteosten tekemiseen osallistuu niin ammattitaiteilijoita kuin kaupunkilaisia päiväkotilapsista ikäihmisiin. Orimattilan Valotaiteen syksy tarjoaa tekemistä…

Read more