Tänä vuonna luettu 2 513 925 uutista.
This year 2 513 925 news read.

Ulkomaisille rekoille suunniteltu tienkäyttövero tuomassa lisälaskun osalle suomalaisia kuljetusyrityksiä

Vuosikausien yrittämisen jälkeen näyttää siltä, että raskas liikenne joutuu jatkossa maksamaan Suomessa tienkäyttöveroa eli niin sanotun vinjettimaksun. 

Hallitus esitys koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia yli 12 tonnia painavia kuorma-autoja ja ajoneuvoyhdistelmiä. Suomalaisille kuljetusyrityksille tienkäyttövero on tarkoitus hyvittää pienentämällä käyttövoimaveroa. Hyvityksestä huolimatta tienkäyttöverosta tulisi kuitenkin lisäkustannuksia niille suomalaisille yrittäjille, joilla on vetolaitteettomia kuorma-autoja. - Ei se hyvitys jakaudu täysin tasaisesti. Joillakin verorasitus nousee, joillakin se laskee, kertoo neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen lausuntoluonnoksen sisällöstä.

Kulujen nousu riippuisi auton teknisistä ominaisuuksista, kuten akseliluvusta, EURO-luokasta ja jousitustyypistä. - Yleisesti ottaen se menee siten, että uusimmilla ja suurimmilla ajoneuvoyhdistelmillä verorasitus laskisi ja kuorma-autoilla, joilla ei vedetä perävaunua, verorasitus useimmiten nousisi, jatkaa Teräväinen.

Valtiovarainminiseriön laatima esitysluonnos kertoo, että esimerkiksi vetolaitteettomien kuorma-autojen verotus kiristyisi noin 70 prosentilla ajoneuvoista. Noin 20 prosentille ajoneuvoista verot nousisivat yli 300 euroa vuodessa.

Suomeen suunniteltu tienkäyttövero olisi aikaperusteinen. Veroa maksettaisiin yhdeltä päivältä, viikolta, kuukaudelta tai koko vuodelta riippuen siitä, kuinka kauan kuorma-auto Suomen teillä kulkee. Veron määrä olisi vähimmillään kahdeksan euroa päivässä tai enimmillään 1 122 euroa vuodessa.  Myötätuulessa olevan tienkäyttömaksun olisi tarkoitus tulla voimaan Suomessa vuodesta 2021 alkaen. Hallituksen esitys  vinjettimaksusta pitäisi tulla eduskuntaan 5. joulukuuta. Läpi mennessään se tuli voimaan Suomessa vuoden 2021 alusta alkaen.

Lähde: Yle


Päivitetty/Updated: 09.11.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.