Tänä vuonna luettu 2 513 728 uutista.
This year 2 513 728 news read.

Päijät-Hämeessä haetaan uusia ratkaisuja ympäristön puhdistukseen nanomenetelmistä

TANIA-projektin toivotaan lujittavan ympäristöalan osaamista ja liiketoimintaa Päijät-Hämeessä.

Onnistuessaan hanke tukee uusien teknologioiden käyttöönottoa ja uusien kasvualojen kokeilua. Uudet maaperän- ja vedenpuhdistusmenetelmät, kuten nanomenetelmät, ovat keskiössä TANIA (TreAting contamination through NanoremedIAtion) -projektissa. Viisivuotisessa Interreg Europe -ohjelman projektissa on mukana aluehallinnon ja pilaantuneen ympäristön asiantuntijoita viideltä eurooppalaiselta alueelta. Päijät-Hämeestä mukana ovat hankepartnerit Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos ja Päijät-Hämeen liitto.

TANIA-projektin tavoitteena on lisätä uusien puhdistusmenetelmien, kuten nanopuhdistuksen käyttöä ympäristön kunnostamisessa. Uusia teknologioita hyödyntävien menetelmien avulla maaperää voidaan puhdistaa paikan päällä ilman kaivamista, mikä vähentää niin kunnostuksen kustannuksia kuin ympäristövaikutuksiakin. Uusien puhdistuskäytäntöjen laajempi käyttö edellyttäisi kuitenkin esimerkiksi julkista tukea menetelmien tutkimukseen, kehitykseen ja testaukseen sekä erilaisia kannustimia niiden käyttöön kunnostusprojekteissa.

TANIA-projektissa laaditaan Päijät-Hämeeseen toimintasuunnitelma, joka linjaa keinoja edistää uusia puhdistusmenetelmiä alueella esimerkiksi pilotoimalla uudenlaisia puhdistustekniikoita. Tavoitteena on myös lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä osaamista uusien menetelmien käytöstä. Tätä edesauttaa hanketta varten koottu, alan toimijoista koostuva sidosryhmä. Projektin toivotaan lujittavan ympäristöalan osaamista ja liiketoimintaa Päijät-Hämeessä, ja se kytkeytyy vahvasti Päijät-Hämeen maakuntastrategian tavoitteisiin; onnistuessaan hanke tukee uusien teknologioiden käyttöönottoa ja uusien kasvualojen kokeilua.

TANIA-projektissa mukana olevat alueet oppivat toisiltaan jakamalla tietoa ja kokemuksia uusien kunnostusteknologioiden käytöstä ja edistämisestä aluetasolla. Suomen lisäksi muut osallistuja-alueet ovat Italiasta, Kreikasta, Ranskasta ja Unkarista. EU:n Interreg Europe -ohjelman tavoitteena on tehostaa kansallisten rakennerahasto-ohjelmien tuloksellista toteutumista Euroopan alueella. Vuoden 2021 loppuun kestävän hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Lähde: Lahden Kaupunki  


Päivitetty/Updated: 09.11.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.