Tänä vuonna luettu 2 513 709 uutista.
This year 2 513 709 news read.

Yrittäjägallup: Pitkistä maksuajoista taloudellista haittaa 31 prosentille yrityksistä 

Kolmannes yrityksistä kertoo, että asiakasyritykset ovat pidentäneen maksuaikoja viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana.

"Maksuajoista sopimista tulee täsmentää ja maksuaikalain noudattamista valvoa", lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo. 35 prosenttia yrityksistä joutuu odottamaan maksua asiakkaalta yli kuukauden.  Tiedot käyvät ilmi Yrittäjägallupista, jonka Kantar TNS teki Suomen Yrittäjien pyynnöstä syyskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1056 yrittäjää. Erityisen suuri ongelma on alle 10 henkilön mikroyrityksissä, joissa yli kuukauden rahojaan joutui odottamaan jopa 45 prosenttia yrityksistä. 31 prosentille yrityksistä on aiheutunut taloudellista haittaa pitkistä maksuajoista. Maksuaikoja pidentävät erityisesti suuret yritykset.

"Yritysten välillä normaalina maksuaikana voidaan pääsääntöisesti pitää enintään 30 päivää. Joillain toimialoilla, kuten sesonkiluonteisessa kaupassa, maksuajat ovat kuitenkin tätä pitempiä. Maksuaikoja on viime aikoina pidennetty kuitenkin eniten teollisuudessa ja rakentamisessa", Tiina Toivonen kertoo. "Pahimmillaan pitkät maksuajat voivat johtaa siihen, että laskujen maksamista odottava yritys ajautuu konkurssiin." Ongelma on Euroopan-laajuinen.

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista edellyttää, että maksuajat saavat ylittää 30 päivää vain, jos asiasta on nimenomaisesti sovittu. Niistä vastaajista, jotka ilmoittavat maksuaikojen ylittävän 30 päivää, vain 42 % on sopinut asiasta. Selvästi suurin osa toteaa, ettei asiasta ole sovittu.

"Tästä voi päätellä, että suurimmassa osassa tapauksista yli 30 päivän maksuajat eivät ole voimassa sillä niistä ei ole sovittu. Velkoja voisi näissä tapauksissa vedota maksuaikalakiin ja edellyttää maksimissaan 30 päivän maksuaikoja", Toivonen huomauttaa. "Vastassa on usein kuitenkin suuryritys, eikä pienemmällä yrityksellä näin ollen ole välttämättä muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä itselleen epäedullinen ja lainvastainen tilanne." Yli puolet yrityksistä on yksinyrittäjiä ja määrä kasvaa. Yksinyrittäjä tai muu pienyrittäjä voi olla suureen sopimuskumppaniinsa nähden heikossa neuvotteluasemassa.

44 prosenttia kaikista vastanneista ilmoittaa, että lakia tulisi kiristää. 39 prosenttia ei kiristäisi lakia ja 17 prosenttia ei ota kantaa asiaan. "Koska edelleen suuri osa pienistä yrityksistä kärsii sopimuskumppaninsa pitkistä maksuajoista, on perusteltua, että kaupallisten sopimusten maksuehtolain sopimisen rajoja täsmennetään pienyrittäjän suojaamiseksi", Tiina Toivonen sanoo.

"Sinänsä tärkeää sopimisen vapautta kannattaisi rajoittaa siten, että pitemmän maksuajan tulee olla perusteltu sopimuksen erityisluonteella tai -piirteellä. Esimerkiksi kaupan toimialalla, jossa vähittäismyynti perustuu sesonkeihin, on pienen yrityksen kannalta tarpeellista ja toimialalle tavanomaista poiketa 30 päivän maksuajoista", Toivonen sanoo. "Erityisen tärkeää on, että lain valvontaa kehitetään", hän huomauttaa.

Lähde: Suomen Yrittäjät  


Päivitetty/Updated: 09.11.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.