Tänä vuonna luettu 2 513 857 uutista.
This year 2 513 857 news read.

Pienetkin toimijat voivat vähentää ruokahävikkiä elintarvikelahjoitusten avulla

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on ottanut kantaa pienten yritysten ruokalahjoitusten helpottamisen puolesta esittämällä yksinkertaistettua toimintamallia, joka varmistaa lahjoitusruuan elintarviketurvallisuuden. 

EFSAn suosittamaa toimintatapaa on Suomessa hyödynnetty jo useita vuosia tavoitteena juuri helpottaa ruoka-aputoimintaa ja vähentää ruokahävikkiä. EFSAn 7.11. julkaiseman aloitteen tavoitteena on edistää myös pienten kauppojen ja ravintoloiden elintarvikelahjoituksia ja siten vähentää ruokahävikkiä. Tällä hetkellä EU:ssa vain pieni osa syömäkelpoisesta ylijäämä ruuasta päätyy eteenpäin lahjoituksina. Toukokuussa 2018 voimaan astunut EU:n uusi jätelainsäädäntö ohjaa jäsenmaita seuraamaan ja vähentämään ruokahävikkiä kaikissa ruokaketjun vaiheissa. EFSAn uuden toimintaohjeen mukaan ruokaketjun toimijoiden tulee olla tietoisia elintarviketurvallisuuteen liittyvistä riskeistä, mutta yksityiskohtaista tietoa ei pieniltä toimijoilta edellytettäisi.

"Ruokahävikki eli syömäkelpoinen ruoka roskissa on kestämätöntä resurssien tuhlaamista. Turvalliset elintarvikelahjoitukset ovat yksi keino vähentää hävikkiä", toteaa elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä."EFSA:n kannanotto on uusi osoitus ruokahävikin ajankohtaisuudesta. Vaikuttavaan muutokseen tarvitsemme kaikkien eurooppalaisten toimijoiden panosta ja virallisten tahojen tuen".

Suomessa ruokalahjoitustoimintaan on sovellettu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuonna 2013 antamaa ja vuonna 2017 päivitettyä ruoka-apu-ohjetta hyvin tuloksin. Viranomaisohjeen tarkoituksena on varmistaa ruoka-lahjoitusten turvallisuus ja selkiinnyttää toimintatapoja ja vastuukysymyksiä ruoka-avun luovuttamisessa. 

Ruokaa lahjoittavien tahojen, kuten elintarvikealan yritysten lisäksi myös hyväntekeväisyysjärjestöillä ja - yhteisöillä on vastuu luovuttamiensa elintarvikkeiden turvallisuudesta. Suomessa annetun ohjeen perimmäisenä tarkoituksena on myös edistää toimintaa siten, että ruokahävikin määrää saadaan vähennettyä. Käytännössä ruoka-aputoiminta on viranomaisten näkökulmasta rinnastettu loppukuluttajan asemaan. 

Lähde: MMM


Päivitetty/Updated: 08.11.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.