Tänä vuonna luettu 2 514 094 uutista.
This year 2 514 094 news read.

Vaikuta henkilökohtaiseen päästökauppaan äänestämällä

Lahden kaupungissa aloitetaan syksyllä 2019 Kulkukaupan eli liikkumisen henkilökohtaisen päästökaupan kokeilu osana CitiCAP-hanketta.

Nyt haluamme tietää millainen Kulkukauppa olisi sinusta reilu ja oikeudenmukainen. Äänestä ja vaikuta kestävämpään tulevaisuuteen.

Lahden CitiCAP-hanke kutsuu kaikki lahtelaiset yhteiskehittämään Kulkukauppaa. CitiCAP-hankkeen keskiössä on toiminnan kehittäminen yhteistyössä kaupunkilaisten kesken, sillä haluamme tarjota kaupunkilaislähtöisiä ratkaisuja ja uskomme, että kestävä tulevaisuus mahdollistuu ainoastaan yhteispelillä!

Ensi syksynä testattava Kulkukauppamalli on parhaillaan kehitteillä ja nyt haluaisimme tietää, kuinka mielestäsi päästöoikeudet tulisi jakaa kokeiluun osallistujien kesken. Miten mielestäsi ympäristövastuun pitäisi jakautua ja millainen päästöoikeuksien jakotapa olisi mielestäsi reiluin ja oikeudenmukaisin? Kyselyyn vastaamiseen kuluu 4-9 minuuttia, ja se on auki 22.11.2018 saakka. Äänestysvastauksia hyödynnetään hankkeessa sovellettavan Kulkukauppamallin määrittämiseen.

Muuta maailmaa, aloita Lahdesta! Äänestämään pääset tästä:

https://fi.surveymonkey.com/r/citicapallokaatiokysely

Lähde: Lahden Kaupunki  


Päivitetty/Updated: 08.11.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.