Tänä vuonna luettu 2 513 707 uutista.
This year 2 513 707 news read.

WWF:n ja K-ryhmän talkoot vaelluskalojen hyväksi tuottavat tulosta: Yli 100 uutta kutupaikkaa, taimen palasi kunnostettuihin kohteisiin

WWF:n ja K-ryhmän toinen talkookausi uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi on päättynyt mainioin tuloksin. 

Sadat vapaaehtoiset rakensivat kesä-syyskuussa kaloille yli 100 uutta kutupaikkaa jokiin ja puroihin eri puolilla Suomea ja vapauttivat saavuttamattomissa ollutta elin- ja lisääntymisympäristöä jopa 30 kilometriä.

Taimen on jo palannut ensimmäisen kauden talkoissa kunnostetuille alueille. K-Kalapolut-talkoiden kakkoskaudella keskityttiin erityisesti taimenten kutu- ja elinympäristöjen parantamiseen. Kutusoraikkoja rakentui yhteensä 104 kappaletta. Kutuesteitä avattiin kolme, ja niiden takaa kaloille vapautui jopa 30 kilometriä saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä. Tänä vuonna kahdeksalle eri paikkakunnalle saatiin avuksi 280 vapaaehtoista ja 18 K-kauppiasta. Yhdelle kunnostuspaikalle asennettiin loppusyksystä myös vedenalainen Taimenlive-kamera, jossa näkyi konkreettisesti, miten taimenkanta hyötyy uusista kutupaikoista.

''Ensimmäisten kahden kauden aikana kunnostetuissa kohteissa on saatu kovalla työllä aikaan mahtavia tuloksia. Haluan kiittää kaikkia talkoissa mukana olleita toimijoita, K-kauppiaita ja vapaaehtoisia, jotka ovat lähteneet mukaan tärkeään työhön. Vaikka talkookausi tältä vuodelta päättyy, pitkäjänteinen työmme kestävien kalakantojen turvaamiseksi näkyy hankinnassamme ja kaupoissamme joka päivä", sanoo K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

WWF:n ja K-ryhmän ensimmäiset talkoot olivat Inkoossa sijaitsevalla Ingarskilanjoella syyskuussa 2017. Joen latvaosassa oli vastassa taimenen osittaisina nousuesteinä toimivat kaksi tierumpua. Kun vesi oli matalalla, rummut estivät uhanalaisen lohikalan pääsyn kutualueilleen. Talkoolaiset rakensivat tierumpujen alapuolelle kynnykset, jotta taimen pääsee nousemaan rumpujen läpi vedenpinnan tasosta riippumatta.

Kynnystykset ja runsaat syyssateet tuottivat toivottua tulosta: Luonnonvarakeskuksen sähkökoekalastusten perusteella kunnostetulla alueella polskii tänä syksynä 2-3 viime syksynä alkunsa saanutta poikasta purometriä kohden. Se tarkoittaa 200-300 pikkukalaa 100 metrillä. "Tämä on todella konkreettinen suojeluvoitto kohteessa, joka on viime vuosina kärsinyt vähäisestä vedestä ja taimenen heikosta lisääntymisestä. Kalojen paluu on varmasti rohkaisevaa myös niille sadoille vapaaehtoisille, jotka ovat huhkineet talkoissamme ympäri Suomen", iloitsee WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

WWF:n ja K-ryhmän monivuotinen yhteistyö vaelluskalojen puolesta jatkuu vuoteen 2021 asti. 

Lähde: WWF Suomi  


Päivitetty/Updated: 08.11.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.