Tänä vuonna luettu 2 513 869 uutista.
This year 2 513 869 news read.

Jäämeren rata tuskin hyödyttää Helsingin ja Tallinnan tunnelia

Hanketta Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin rakentamiseksi perustellaan monesti sillä, että Jäämereltä rakennettaisiin siihen liittyen junayhteys etelään. 

Koillisväylältä tulevien laivojen tavaravirrat ohjautuisivat Jäämeren radan ja Suomenlahden tunnelin kautta Keski-Eurooppaan ja pidemmälle. Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari ei näe perustelussa järkeä. Hänen mukaansa ei ole mitään perustetta olettaa, että Koillisväylää tulevat laivat pysähtyisivät Jäämeren satamiin. "Laivat voivat saman tien ajaa suoraan Rotterdamiin tai Hampuriin", Huovari huomauttaa.

Liikennetekniikan professori ja suunnittelutoimisto WSP Finlandin johtaja Jorma Mäntynen on samaa mieltä. Hänen mukaansa järjetöntä olisi myös se, että tavaraa kulkisi Jäämeren satamista rataa pitkin Perämeren satamiin. "Ei ole mieltä napata joitakin virtoja sieltä (Jäämereltä) ja tuoda junalla johonkin ja viedä ne Itämerta pitkin Tanskan salmiin", Mäntynen arvioi.

Hän näkee kuitenkin Jäämeren radassa järkeä, jos tavaravirtoihin liittyy jatkojalostusta. Pohjoisessa on muun muassa runsaasti kaivosteollisuutta. Mäntysen mukaan erityisen kiinnostavaa on, minkälaista jatkojalostusta voi kehittyä Suomessa Aasian suunnalta tuleville tavaravirroille.

Huovari ei usko Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin taloudelliseen kannattavuuteen. Monet hanketta ajavat tahotkaan eivät pidä tunnelia rahallisesti kannattavana, vaan sen rakentamisessa painavat muut syyt. "Kalliisiin hankkeisiin liittyy suuria riskejä", Huovari muistuttaa. Hän viittaa Englannin kanaalitunneliin. Britannian ja Ranskan yhdistävä tunneliyhtiö teki aiemmin jättitappioita. Rahoittajat joutuivat pelastamaan sen konkurssilta, vaikka kanaalitunnelin vaikutusalueella väestö ja talouden koko ovat aivan toisella tasolla kuin Helsingissä ja Tallinnassa. Nykyisin tunneliyhtiö on voitollinen.

Mäntynen pitää Suomenlahden tunnelin ideana sitä, että Suomi olisi kiinteämmin sidottu kansainväliseen infrastruktuuriin. "Elinkeinoelämällä on ollut kiinnostusta tavaravirtoihin, jotka menisivät Baltian reittiä pitkin Eurooppaan", hän sanoo. Hänen mukaansa muita syitä rakentaa tunneli ovat Helsingin ja Tallinnan yhteisen työssäkäyntialueen muodostuminen sekä kytkentä Aasian lentovirtoihin Helsinki-Vantaan kentän kautta.

Jäämeren rata on suurhanke. Tällä hetkellä vahvimmilla on linjaus Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen. Vaihtoehtoja on useita. Liikenne radalla voisi alkaa vuonna 2030. Rovaniemen ja Kirkkoniemen välisen radan kustannusarvio on 2,9 miljardia euroa, josta Suomen osuus olisi 2 miljardia euroa. Kustannukset olisivat lähes samat kuin Suomen liikenneväylien korjausvelka 10 vuodelle jaksotettuna. Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli on todellinen jättihanke verrattuna Jäämeren rataan ja liikenneväylien korjausvelkaan. Tunnelin on arvioitu maksavan 13-20 miljardia euroa. Jäämeren ratahanketta vastaan painaa myös se, että saamelaisalueen läpi kulkeva rata vaikeuttaisi porotaloutta. Myös ympäristöhaittoja epäillään. 

Lähde: STT


Päivitetty/Updated: 30.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.