Tänä vuonna luettu 2 513 746 uutista.
This year 2 513 746 news read.

Vihreät esittävät metsänomistajille hiilensidontatukea hakkuumäärien vähentämiseksi

Puolueen mukaan hallituksen ajama yli 80 miljoonan kuution vuotuinen hakkuumäärä puolittaisi hiilinielun.

Vihreät esitteli perjantaina keinonsa hiilinielujen vahvistamiseksi. Puoleen mukaan metsähakkuita on rajoitettava ja metsänomistajia kannustettava hiilensidontaan. Suurten hankkeiden ympäristölupamenettelyihin vihreät haluaisivat ilmastovaikutusten arvioinnin.

"Hallituksen ajama yli 80 miljoonan kuution vuotuinen hakkuumäärä puolittaisi hiilinielun ja mitätöisi muille toimialoille suunniteltujen päästövähennysten vaikutuksen. Toisin sanoen Suomi ei lähivuosina osallistuisi ilmastonsuojeluun lainkaan", sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, entinen ympäristöministeri Satu Hassi. 

Vihreiden mielestä metsänomistajia pitäisi kannustaa hiilensidontaan, jotta heidän olisi mahdollista antaa metsiensä hiilivaraston kasvaa. "Tähän asti metsänomistaja on voinut saada metsästään tuloja vain hakkuiden kautta. Jatkossa metsänomistajan on voitava ansaita myös antamalla metsiensä kasvaa ja sitoa hiiltä. Tämä johtaisi metsien hakkaamiseen vanhempina, jolloin puustoon sitoutunut hiilivarasto säilyisi pitempään ja hakkuissa saataisiin järeämpää ja arvokkaampaa puuta", Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen linjaa.

"Hakkuumäärien kasvattamisen sijasta pitääkin pyrkiä nostamaan metsäteollisuuden tuotteiden jalostusastetta ja lisäämään pitkäikäisten puutuotteiden kuten puurakennusten osuutta. Näin hiili pysyisi pitkään pois ilmakehästä", Liikanen jatkaa.

Lähde: MT


Päivitetty/Updated: 20.10.2018

Yhteistyökumppaneita

Twitter

Yhteistyökumppaneita

Tietoa Vastuullisuusuutisista

Vastuullisuusuutiset.fi on SoMe-kanava vastuullisille yrityksille ja organisaatioille.

Vastuullisuusuutiset.fi-portaalissa julkaistaan kotimaisia ja kansainvälisiä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uutisia päivittäin – 7 päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä kello 10.00 ja 17.30. Viikottain julkaisemme myös yhteistyökumppaneidemme parhaat käytännöt lukijoillemme.

Kello 10 ilmestyvän Vastuullisuusuutiset.fi-uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. Vastuullisuusuutiset.fi-uutisten toimituksesta vastaavat Crnet Oy ja CRnet Verkosto. Teknisestä toteutuksesta vastaa Metael Oy. Vastuullisuusuutiset.fi vastaava päätoimittaja on TkT Tuula Pohjola.

Lisää tietoa Vastuullisuusuutiset.fi-yhteistyöstä

About Us

Vastuullisuusuutiset.fi (CSR News) is a social media channel for responsible businesses and organizations.

Vastuullisuusuutiset.fi publishes national and international news about corporate social responsibility (CSR) and sustainable development - every day of the year at 10.00 and 17.30. We also publish weekly best practice news from our partner organizations.

Anyone can subscribe to the Vastuullisuusuutiset.fi- morning newsletter free of charge. The news are assembled by CRnet Oy and CRnet Network. The technical execution is provided by Metael Oy. The Editor in Chief is D.Sc.(Tech.) Tuula Pohjola.